X
Menu

FPZ Z’borke

17. 6. 2018, 17.00, Klub Monokel

Nastop in pogovor

FPZ Z’borke je samoorganiziran feminističen, nehierarhičen in antikapitalističen pevski zbor. S pesmimi, ki jih pojejo in predelujejo, skušajo skozi intersekcijsko perspektivo osvetliti boje proti seksizmu, mizoginiji, homofobiji, transfobiji ter katerikoli drugi obliki dominacije v družbi. Prav toliko kot v širjenje idej pa Z’borke verjamejo v moč petja pri povezovanju skupnosti in opolnomočenju vsake_ga članice_a ter celotne skupine.

Po nastopu bodo Z’borke skozi pogovor delile vpogled v proces svojega delovanja.

Share