X
Menu

PROJEKT KULTURA PONIŽEVANJA

Projekt »Kultura poniževanja” je sestavljen iz dveh temeljnih stebrov: spletne kampanje in razstav, ki jih spremljajo interaktivne delavnice. Temeljni cilj  projekta je povečati prepoznavnost in ozaveščenost o vzrokih in posledicah vrstniškega nasilja – bullyinga in nasilja na spletu – cyberbullyinga, ki ga doživljajo mladi zaradi svoje spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.

Prvi del projekta (“offline” del) je potekal v srednjih šolah in v mladinskih centrih. Sestavljen je iz dveh dejavnosti – razstave grafičnih umetnosti (poster art) in interaktivne delavnice.

Druga razsežnost projekta – spletna kampanja –  uporablja zelo podobno vsebino kot razstave in delavnice, vendar pa je doseg mladih veliko večji saj se kot orodje širjenja informacij uporablja družabna omrežja. Bistvo spletne kampanje je dvig ozaveščenosti o posledicah in problemih, ki jih povzroča ustrahovanje na eni strani in ustvarjanje varnega virtualnega prostora za izmenjavo in deljenje osebnih zgodb in izkušenj diskriminacije, nadlegovanja, spletnega ustrahovanja in premagovanja le teh z osebnim opolnomočenjem za žrtve.

PROJEKT PRESEGANJE KULTURE PONIŽEVANJA

Projekt Preseganje kulture poniževanja sestavljata dve razsežnosti, in sicer razstava, ki vključuje raznovrstna umetniška dela mladih LGBTIQ+ oseb z izkušnjo vrstniškega nasilja (bullyinga) in nasilja na spletu (cyberbullyinga) na podlagi njihove spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete, in sklop delavnic s področja fotografije, ilustracije, stripa in poezije, ki mlade opolnomočijo za umetniško izražanje svoje izkušnje. Temeljni cilj projekta je ozaveščanje širše javnosti s to perečo problematiko in z negativnimi posledicami in problemi, ki jih ta povzroča.

Publikacija - Kultura poniževanja


Projekt kultura poniževanja je nastal s ciljem povečati prepoznavnost in ozaveščenost o vzrokih in posledicah vrstniškega nasilja (bullyinga) in spletnega nasilja (cyberbullyinga), ki ga mladi_e doživljajo zaradi svoje spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.Projekt je sestavljen iz spletne kampanje ter iz razstave grafičnih umetnosti (poster art), ki jo spremljajo interaktivne delavnice. Več o razstavi in delavnici, ki ju lahko povabite na svojo šolo ali v mladinski center, si lahko preberete na koncu publikacije, več o projektu pa na spletni strani www.cultureofhumiliation.org.

V projektu se osredotočamo ne le na osebe, ki doživljajo nasilje, in na osebe, ki ga izvajajo, pač pa tudi na priče in s tem izpostavljamo nasilje in diskriminatorne prakse kot problem, ki presega le odnos oseba, ki doživlja nasilje – oseba, ki izvaja nasilje, ampak je zakoreninjen v širšem družbenem sistemu. Poleg tega želimo izpostaviti priče kot osebe, ki lahko odigrajo zelo pomembno vlogo pri preprečevanju vrstniškega nasilja. Večina mladih, ki se srečuje z vrstniškim nasiljem, se znajde v vlogi priče, zato jih želimo opolnomočiti za ukrepanje in pomoč.Pred vami je publikacija, ki je nastala kot produkt projekta in namen katere je ozaveščati o problemih in posledicah vrstniškega nasilja ter predvsem o možnostih reakcije na nasilje za ljudi v različnih položajih: tako za osebe, ki doživljajo nasilje, kot za priče ter učitelje_ice in mladinske delavke_ce.

Publikacija vsebuje tudi umetniška dela in osebne zgodbe mladih, ki izražajo njihovo izkušnjo z vrstniškim nasiljem, ter sporočila mladim, ki doživljajo nasilje, in pričam nasilja, ki smo jih zbrale_i na spletu in na izvedenih delavnicah.

Oglej si publikacijo

KONTAKT

DRUŠTVO PARADA PONOSA

Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
TRR: SI56 6100 0001 2119 430 pri Delavski hranilnici d. d.
Matična št. 4010604000
Davčna št.: 50719459
info@ljubljanapride.org

POŠLJITE SVOJ IZDELEK NA:

cultureofhumiliation@ljubljanapride.org