X
Menu

PRESEGANJE KULTURE PONIŽEVANJA

Projekt Preseganje kulture poniževanja sestavljata dve razsežnosti, in sicer razstava, ki vključuje raznovrstna umetniška dela mladih LGBTIQ+ oseb z izkušnjo vrstniškega nasilja (bullyinga) in nasilja na spletu (cyberbullyinga) na podlagi njihove spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete, in sklop delavnic s področja fotografije, ilustracije, stripa in poezije, ki mlade opolnomočijo za umetniško izražanje svoje izkušnje. Temeljni cilj projekta je ozaveščanje širše javnosti s to perečo problematiko in z negativnimi posledicami in problemi, ki jih ta povzroča. 

Prva faza projekta je posvečena sklopu umetniško usmerjenih delavnic, katerih namen je skupini mladih LGBTIQ+ oseb umetnost predstaviti kot orodje za izražanje in premagovanje lastne izkušnje vrstniškega nasilja. Umetnost je univerzalno sredstvo komunikacije, ki ga doživljamo čustveno in intimno, kar pripomore k lažjemu razumevanju in sočustvovanju s predstavljeno problematiko. S tem spodbuja družbene spremembe v širši javnosti in daje moč izražanja osebam, ki so izpostavljene različnim oblikam diskriminacije in ustrahovanja. Umetnost ima tako več koristi, saj nudi priložnost vpliva na širšo javnost in promoviranja močnega proti-nasilnega sporočila, obenem pa lahko sam proces ustvarjanja predstavlja veliko uteho in pomoč za žrtve nasilja. 

Delavnice so razdeljene na štiri umetniška področja, in sicer na področje fotografije, ilustracije, fanzinov in stripov ter poezije, vodijo pa jih umetnice_ki iz različnih LGBTIQ+ organizacij. Pod strokovnim mentorstvom umetnic_kov in s pedagoško podporo trenerk_jev  bodo mladi pridobivali specifične veščine na področju umetnosti, ki so si ga izbrali. Cilj delavnic je tudi ustvarjanje varnega prostora, kjer se mlade LGBTIQ+ osebe z izkušnjo vrstniškega nasilja počutijo vključene, upoštevane in kjer lahko izražajo in delijo svojo zgodbo. 

Umetniška dela, ki bodo nastala v prvi fazi projekta, bodo nato vključena v razstavo, ki bo na ogled od septembra 2019 dalje. Razstava in celoten projekt bosta predstavljena v različnih šolah in mladinskih centrih po Sloveniji, z namenom ozaveščanja o obstoju vrstniškega nasilja nad LGBTIQ+ osebami v šolskem in širšem okolju. S tem želimo tudi opozoriti na dejstvo, da so mlade LGBTIQ+ osebe prav tako del skupnosti, in da tako kot vsi ostali potrebujejo zaščito in varen prostor kjer lahko delujejo, živijo in obstajajo.