fbpx

Mentorstvo

Društvo Parada ponosa v okviru svojega delovanja ponuja tudi 4 oblike mentorstva:

JOB SHADOWING

Sledenje na delovnem mestu oz. »job shadowing« je opazovanje oz. sledenje izkušeni_emu zaposleni_emu, z namenom da oseba preko direktnega pristopa pridobi natančne informacije o poteku nekega določenega dela. V okviru Ključnega ukrepa 1 (KA1), Erasmus + program spodbuja mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«).

Društvo Parada ponosa nudi možnost mentorstva v sklopu Erasmus + programa. 

Trajanje tovrstnega dela je:

 • v eni od programskih držav od 2 dni do 2 meseca
 • v partnerski državi pa od 5 dni do 2 meseca 

JAVNA DELA

Javna dela so eden izmed programov za iskalke_ce zaposlitve, ki ga ponuja Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje. V programe javnih del se lahko vključite dolgotrajno brezposelne_i. Omogočajo vam enoletno zaposlitev na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Programe izvajajo neprofitne_i delodajalke_ci.

Društvo Parada ponosa se vsako leto prijavi na razpis in v primeru njegove odobritve preko programa javna dela zaposli eno ali več oseb.

Kaj vam omogočajo javna dela?

 • Zaposlitev in višjo socialno varnost.
 • Nova znanja in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti.
 • Vključenost v delovno okolje in širjenje socialne mreže. 

Kaj vam zagotavlja vključitev v javna dela?

 • Plačo, povrnjene stroške prehrane med delom in potne stroške.
 • Letni dopust in regres za letni dopust.
 • Spodbudo in podporo mentorke_ja, usposabljanje za opravljanje dela

USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU

Usposabljanje na delovnem mestu je eden od programov, ki ga omogoča Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije z namenom, da se brezposelne osebe spoznajo v konkretni delovni situaciji in se usposobijo za predvideno delovno mesto. Usposabljanje traja največ 3 mesece, udeleženka_ec pa se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Usposabljanje poteka brez sklenjenega delovnega razmerja. V času usposabljanja, se udeleženka_ec še vedno vodi v evidenci udeleženk_cev programov aktivne politike zaposlovanja.

Društvo Parada ponosa se vsako leto prijavi na razpis in na podlagi odobritve omogoči 1 osebi letno, da se udeleži usposabljanja. 

Ciljna skupina za usposabljanje na delovnem mestu:

V usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelni, ki so prijavljeni v evidenci ZRSZ in so:

 • starejši od 50 let,
 • stare_i 30 let in več in prijavljene_i med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelne_i),
 • stare_i 30 let in več in imajo največ končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2),
 • stare_i 30 let in več in se po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirajo na trgu dela,
 • stare_i 30 let in več in so prejemnice_ki denarne socialne pomoči.
 • mlajše_i od 30 let in prijavljene_i v evidenci brezposelnih pri ZRSZ.

MENTORSTVO PROSTOVOLJK_CEV

Mentorstvo prostovoljk_cev obsega organizacijo prostovoljskega dela in podporo prostovoljki_cu pri opravljanju prostovoljskega dela za namene kakovostnega izvajanja prostovoljskega dela. 

 Mentor_ica je lahko opravilno sposobna polnoletna oseba, ki po prostovoljskih ali delovnih izkušnjah presega izkušnje oseb, ki se želijo vključiti v prostovoljsko delo ter se redno usposablja na tem področju. Redno sodeluje s prostovoljkami_ci v obliki mesečnih sestankov, individualnih pogovorov, evalvacij in samega dela na področju, ki ga pokrivajo.

Mentorstvo pri Društvu zajema področji osebne podpore ter podpore pri učenju.

 Vsi ostali elementi mentorstva so določeni z mentorsko shemo Društva.