fbpx

Boj proti diskriminaciji

Moj učni dnevnik

Pred vami je obsežen učni dnevnik, zastavljen kot učni pripomoček za pedagoške in druge šolske delavke_ce na področju naslavljanja neenakosti in diskriminacije v šolskem okolju. Sestavljen je iz različnih elementov: razlag teoretske podlage za razumevanje konceptov in ozadja družbene neenakosti, diskriminacije in izključevanja, vaj in refleksijskih vprašanj. Njihov namen je, da vas skupaj popeljemo skozi proces (boljšega) razumevanja tematike in poglobljenega vpogleda v vas same kot ključe akterke_je transformacije šolskega okolja v (bolj) vključujoče in varnejše za vse. Zato vas vabimo, da si vzamete dovolj časa za razumevanje ozadja, izpolnjevanje vaj in poglobljen razmislek o sebi in svojem delu.

Naslavljanje vrstniškega nasilja

Publikacija za mlade

Okolica vrstniškega nasilja pogosto ne opazi, ker takšno vedenje vidi zgolj kot del odraščanja ali neškodljivo šalo. To pa ni res! Nobena oseba si tega ne zasluži, in ni kriva za to, kar se ji dogaja. Vsako nasilje je nasilje in nanj je potrebno reagirati. V publikaciji lahko najdeš resnične zgodbe in umetniška dela svojih vrstnic_kov, o njihovih izkušnjah z vrstniškim nasiljem. Ko jih bereš in gledaš, te vabimo, da razmisliš o tem, ali si ti sam_a doživel_a kaj podobnega? Morda poznaš koga, ki to doživlja ali je doživljal kaj podobnega? Si se obrnil_a na koga ali nasilje prijavil_a? Bi želel_a vedeti na koga se lahko obrneš? Odgovore na to in inspiracijo kaj lahko narediš in kako lahko odreagiraš najdeš v nadaljevanju te publikacije.

Vključujoče organizacije

Priročnik za organizacijski razvoj

Leta 2017 je pet organizacij iz petih držav, ki delajo z marginaliziranimi skupinami mladih, vzpostavilo partnerstvo, da bi naslovile vedno večjo potrebo v mladinskem delu širom Evrope: odgovoriti na sovražni govor in sovražno vedenje v mladinskem delu, uperjeno proti marginaliziranim skupinam mladih.
Društvo Parada ponosa, National Youth Council of Ireland (Irski nacionalni mladinski svet) in Rauhankasvatusinstituutti RKI ry (Inštitut za mirovno izobraževanje) s Finske smo s skupnimi močmi razvile_i celostno orodje, v prvi vrsti namenjeno podpori organizacij, ki želijo postati bolj vključujoče.

Vključevanje in podpiranje LGBTIQ+ mladih v projektih (prostovoljstva) Evropske solidarnostne enote

Smernice za organizacije

Publikacija, ki je pred vami, ponuja nekaj enostavnih smernic in nasvetov za vključevanje LGBTIQ+ mladih v projekte prostovoljstva Evropske solidarnostne enote (ESE) ter za nudenje podpore v času izvajanja projekta. Smernice se da enostavno prilagoditi za udeleženke_ce projektov zaposlitve in pripravništva v programu ESE, poleg tega pa so v veliki meri relevantne tudi za druge LGBTIQ+ mlade, ki se v delovanje organizacije ne vključujejo prek programa ESE, pač pa so udeleženke_ci aktivnosti, sodelavke_ci, lokalne_i prostovoljke_ci …

Transformacija sovraštva v mladinskem delu

Priročnik za vse, ki delajo z mladimi

Ta priročnik je namenjen mladinskim delavkam_cem in vsem, ki delajo z mladimi in se pri svojem delu srečujejo s pojavom sovražnega govora in/ali sovražnega vedenja.

Osredotoča se na delo, ki ga moramo opraviti kot mladinske_i delavke_ci: ozaveščanje lastnih komunikacijskih veščin in veščin poslušanja, ustvarjanje varnejših prostorov, ki podpirajo učenje in spremembe, ter osredotočanje na delo s tistimi mladimi, ki s svojim govorom ali vedenjem širijo sovraštvo, ne glede na to, ali se tega zavedajo ali ne. Priročnik nam daje orodja za uporabo transformativnih praks pri delu z mladimi, da bi dosegle_i resnične spremembe v njihovem odnosu in vedenju.

Transformacija sovražnega govora v mladinskem delu

Praktični priročnik

Ta priročnik smo razvile_i z namenom pomagati mladinskim delavkam_cem transformirati sovražni govor ali vedenje v mladinskem delu. Sovraštvo – v obliki govora, vedenja ali odnosa – je oblika nasilja, ki je pogosto spregledano ali ignorirano. Če ostane nenaslovljeno, lahko v družbi hitro postane normalizirano ter se stopnjuje do fizičnega nasilja v širšem obsegu. Naslavljanje sovraštva, takoj ko se pojavi, jasno sporoča mladim, da je tovrstni govor ali vedenje škodljivo in nesprejemljivo. S tem pokažemo resnost sovraštva kot dejanja dehumanizacije.