fbpx

Raziskave

Da se lahko v družbi uspešneje upremo različnim oblikam zatiranja in si pri odgovornih institucijah izborimo spoštovanje človekovih pravic LGBTIQ+ oseb v Sloveniji, verjamemo, da je potrebno najprej zelo dobro poznati realne potrebe, stiske in boje LGBTIQ+ oseb. S tem namenom društvo izvaja tudi znanstveno-raziskovalno dejavnost oz. podpira svoje članice_e ter sodelavke_ce pri znanstveno-raziskovalnem delu, ki nam omogoča spremljanje in poročanje o realnostih, ki jih živijo LGBTIQ+ osebe pri nas. 

LJUBO DOMA? – Bivanjske razmere LGBTIQ+ oseb v Sloveniji 

raziskovalno poročilo

Avtorici: Vesna Štefanec in Mateja Morić

V okviru programa Sqvot je nastalo pričujoče raziskovalno poročilo, katerega namen je narediti prvi korak na področju raziskovanja stanja in analize potreb na področju bivanjskih razmer LGBTIQ+ mladih v Sloveniji. Poročilo je skupek bolj in manj obsežnih analiz podatkov, ki smo jih pridobile_i v preteklem letu, in ponuja vpogled v različne segmente in stanja, ki so pomembna za razumevanje in naslavljanje stanovanjske izključenosti in brezdomnosti mladih LGBTIQ+ oseb.

Seksualno nebinarne osebe in nekatere dimenzije njihovega vsakdanjega življenja

Avtorici: Nina Perger in Simona Muršec

V prispevku obravnavamo nekatere specifike vsakdanjega življenja seksualno nebinarnih oseb, s poudarkom na biseksualnih, panseksualnih, kvir in aseksualnih identitetah, ki so, sodeč po podatkih Vsakdanje življenje mladih LGBTIQ+ oseb, prevladujoče v najmlajši starostni kategoriji (pod 18 let), pa tudi med transspolnimi oziroma spolno nebinarnimi osebami. V prispevku se tudi osredinjamo na stopnje ne-/razkritosti seksualno nebinarnih oseb v določenih odnosih (družinski odnosi, medvrstniški odnosi na področju izobraževanja) ter na stopnje prikrivanja seksualno nebinarnih identitet z namenom izogibanja diskriminaciji, nasilju in/ali drugim negativnim reakcijam, predvsem na področju izobraževanja oz. v odnosih, ki so vezani na šolski prostor. Prispevek sklenemo z ugotovitvijo, da se izkušnje seksualno nebinarnih oseb v določenem delu pomembno razlikujejo od izkušenj gejev in lezbijk.

Vsakdanje življenje mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji, ali: “To, da imam svoje jebene pravice!”

raziskovalno poročilo

Avtorice: Nina Perger, Simona Muršec in Vesna Štefanec

Ključne besede: LGBTIQ, vsakdanje življenje, heteronormativnost, cisnormativnost, mladi, diskriminacija, nasilje, seksualna identiteta, spolna identiteta, transspolnost, družina, edukacija

Delo temelji na raziskavi Vsakdanje življenje mladih LGBTIQ+ oseb. Gre za prvo raziskavo, ki je uspešno zajela precej raznolike podskupine LGBTIQ+ skupnosti, ki so bile do sedaj večinoma spregledane in izvzete iz prevladujočega fokusa na (mlade) geje in lezbijke. Čeprav so izkušnje zatiranja na podlagi seksualne oziroma spolne identitete v grobem podobne, med raznolikimi seksualnimi in spolnimi identitetami obstajajo tudi pomembne razlike in specifike, ki jih v prihodnje velja še bolj poglobljeno raziskovati in analizirati z namenom učinkovitega naslavljanja in preseganja neenakosti. V tem pogledu raziskava in delo predstavljata zgolj enega izmed prvih korakov v smeri opozarjanja in izpostavljanja raznolikosti identitet in njenega pomena za vsakdanje življenje neheteroseksualnih in necisspolnih oseb.

LGBTIQ+ Youth and Experiences with Violence in Education

Avtorica: Nina Perger

Objavljeno v: Ars & Humanitas, 12(1), 88-103. https://doi.org/10.4312/ah.12.1.88-103

Violence as exerted by school workers and schoolmates is violence made explicit in an attempt to maintain and guard normativity, threatened and destabilized by those ‘not-at-home’, who disclose its unquestioned, naturalized status as arbitrary by their existence in a space – this time, education – that was not meant to accommodate them, and, even more, that was meant to ensure such shaping of ‘bodies’ that would exclude ‘out-of-placeness’ as a place ‘legitimately’ deserved and reserved for some from being questioned.