fbpx

BAZEN TRENERK_JEV DRUŠTVA PARADA PONOSA

Bazen trenerk_jev sestavlja ekipa sestavlja ekipa usposobljenih in motiviranih trenerk_jev neformalnega izobraževanja, ki vse_i prihajajo iz LGBTIQ+ skupnosti. Pri svojem trenerskem delu izhajajo iz metodoloških pristopov neformalnega izobraževanja in mladinskega dela, vsak_a pa ima dodatno še druge profesionalne kvalifikacije od socialne pedagogike do politologije in mednarodnih odnosov.

Društvo Parada ponosa je v letu 2017 začelo intenzivno vlagati v usposabljanje trenerk_jev, ki prihajajo iz LGBTIQ+ skupnosti, saj jih je želelo opolnomočiti za delo znotraj sektorja mladinskega dela in izobraževanja v Sloveniji in širše.

Leta 2018 smo vzpostavili prvi LGBTIQ+ bazen trenerk_jev v Sloveniji, ki je postal eno od formalnih teles društva. Članice_i bazena soustvarjajo in implementirajo izobraževalne aktivnosti in mladinski program društva, večinoma pa so aktivne_i tudi v pri izobraževalnih programih in aktivnostih drugih LGBTIQ+ organizacij v Sloveniji in širše.

Specializirana področja, ki jih bazen trenerk_jev pokriva:

 • ABC o LGBT ⁠– delavnice in treningi o osnovah LGBTIQ+ tematik.
 • Transformacija sovražnega govora – kako prepoznavati, naslavljati in transformirati sovražni govor  v skupinah mladih znotraj polja mladinskega dela in izobraževanja (izobraževanje za mladisnke delavke_ce in vse, ki delajo z mladimi).
 • Vrstniško nasilje – kako naslavljati nasilje med sovrstnicami_ki ter na spletu.
 • DekontRaminacija sovražnega govora – kako skozi kreativne pristope predrugačiti sovražni govor v grafitih, na spletu in v medvrstniški komunikaciji.
 • Vključujoče organizacije – usposabljanja za organizacije in kolektive o vključujočih prostorih in pristopih inkluzije.

Kaj vam ponujamo?

 • Kratke delavnice od 45 min do 3 h,
 • Celodnevna usposabljanja,
 • Večstopenjska usposabljanja in treninge – več zaporednih enodnevnih ali večurnih delavnic, ki si sledijo v vsebinskem zaporedju,
 • Večdnevne treninge in usposabljanja – rezidenčne programe.

Komu so aktivnosti namenjene?

 • Mladim med 15 in 29 let,
 • Šolskim razredom, tudi osnovnošolski populaciji tretje triade,
 • Mladinskim delavkam_cem,
 • Učiteljicam_em in drugim pedagoškim delavkam_cem,
 • Trenerkam_jem, mladinskim voditeljicam_em ter vsem, ki delajo s skupinami mladih skozi pedagoške pristope,
 • Drugim strokovnim kolektivom in zainteresirani javnosti.

KATALOG 2022/2023

PONUDBE DELAVNIC IN IZOBRAŽEVANJ DRUŠTVA PARADA PONOSA (ZA ŠOLE)

Pred vami je nabor delavnic in usposabljanj, ki jih v Društvu Parada ponosa ponujamo v šolskem letu 2022/2023. Delavnice se dotikajo tematik ustvarjanja varnejših šolskih prostorov, naslavljanja sovražnega govora, preprečevanja vrstniškega nasilja, vključevanja, spolne usmerjenosti in spolne identitete, prostovoljstva ter človekovih pravic.