X
Menu

PARADNI MESEC

3. 6. 2018 - 28. 6. 2018

3. 6. 2018, 13.00, Orehov gaj
5. 6. 2018, 16.00, Klub Tiffany
6. 6. 2018, 19.00, MC Legebitra
11. 6. 2018, 12.00, Pritličje

PROGRAM FESTIVALA

15. 6. 2018 - 28. 6. 2018

15. 6. 2018, 19.00, Kino Šiška
15. 6. 2018, 21.00, Kino Šiška
15. 6. 2018, 23.00, Klub Monokel in Tiffany
16. 6. 2018, 15.30, YHD, Metelkova
16. 6. 2018, 19.00 Klub Tiffany
16. 6. 2018, 23.00, Klub K4
17. 6. 2018, 9.00 - 11.00, Šmarna gora
17. 6. 2018, 14.00, Klub Tiffany
17. 6. 2018, 15.00, YHD, Metelkova
17. 6. 2018, 17.00, Klub Monokel
17. 6. 2018, 19.00, Klub Tiffany
18. 6. 2018, 17.00, DobraVaga
18.6. 2018, 18:00, GT22, Maribor
18. 6. 2018, 20.00, DobraVaga
18. 6. 2018, 22.00, društvo DIH
19. 6. 2018, 17.00, DIH, Slomškova 25
19. 6. 2018, 19.00, Pritličje
20. 6. 2018, 18.00, Vodnikova domačija Šiška
20. 6. 2018, 20.00 in 22.00 Klub Tiffany
21.6. 2018, 18.00, Pritličje
21. 6. 2018, 21.00, Pritličje
22. 6. 2018, 19.00, Klub Tiffany
23. 6. 2018, 10.00, Novi trg
23. 6. 2018, 10.00 - 15.00, Novi trg
23. 6. 2018, 11.00, Galerija ŠKUC
23. 6. 2018, 11.45 - 12.45, Galerija ŠKUC
23. 6. 2018, od 17. ure dalje, Metelkova
23. 6. 2018, 23.00, Klub Tiffany, Klub Monokel

POLITIČNO SPOROČILO

NEIZOGIBNO PREPLETENE_I

Prepoznavamo, da obstajamo ne le kot geji, lezbijke, biseksualne, transspolne in kvir osebe. Obstajamo ne le kot osebe z marginaliziranimi spolnimi in seksualnimi identitetami, čeravno je naše delovanje neredko zreducirano nanje. Obstajamo kot osebe v kompleksnih prepletih identitet in pozicij; kot družbene_i akterke_ji, katerih delovanje presega identitete, ki jih prevzemamo, in pozicije, ki so nam vsiljene. Kot take obstajamo in obstanemo le v prepletu z drugimi osebami, družbenimi skupinami in družbenimi strukturami, ki na in v naših telesih puščajo odtise in vpise.

Ti družbeni odtisi in vpisi so pogosto zaznamovani z nasiljem in asimetričnostjo, ki sta nenehno podvržena poskusom legitimizacije na podlagi zahtev in pričakovanj po nekaj več: več “normalnosti”, privatnosti, kompromisnosti v imenu “obzirnosti” in spoštovanja do prevladujočega in izključevalskega družbenega reda, več tišine in nevidnosti, ko nas hranijo s političnimi drobtinicami. S temi zahtevami po nekaj več od nas v resnici terjajo nekaj manj: manj političnega delovanja, političnih zahtev, glasnosti, obstoja. Ta nekaj manj vzpostavlja omejen politični horizont, katerega meje so meje obstoječega, uokvirjenega s težo zgodovine zatiranj. Ta nekaj manj nas ne sme nasititi, saj od nas terja tudi izoliranost gibanja, izoliranost, ki je že tako kompromisna in podrejena, udomačena v družbenih razmerjih moči, ki ne podrejajo zgolj na podlagi spolne in/ali seksualne identitete, temveč v medpresečnosti: smo LGBTIQ+ osebe, ki smo tudi brezdomne, brezposelne, temnopolte, z nenormativnimi zmožnostmi, starejše, revne …

Nekaj manj terja spregled tega, da smo kot družbene_i akterke_ji neizogibno prepletene_i in da se proti sistemom izključevanja lahko zares učinkovito borimo, tako kot ti nastajajo: v prepletu samih sistemov, institucij, družbenih skupin in nas samih. Pri tem ne gre le za prepoznavanje, destabiliziranje in preseganje razmerij moči, ki nas podrejajo kot LGBTIQ+ osebe, temveč tudi za boj proti družbenim mehanizmom marginalizacije, izključevanja in njunega reproduciranja na podlagi razreda, starosti, barve kože, nacionalne in etnične pripadnosti, spolne identitete itd., ki so neredko predstavljene kot manj relevantne ali celo nerelevantne za LGBTIQ+ skupnost.

Ti boji so naši, ne le zato, ker je družbena skupina LGBTIQ+ oseb heterogena in prepredena s taistimi raznolikimi sistemi izključevanja. Naša prepletenost, relacijskost zahteva, da prepoznavamo medpresečnost in prepletanja različnih družbenih bojev. Različne oblike marginalizacije namreč v prepletu utrjujejo obstoječi družbeni red. Ne obstajajo in ne delujejo v izolaciji, temveč se medsebojno napajajo, utrjujejo in stopnjujejo. Prepoznavanje tovrstne prepletenosti je poziv k solidarnosti, katerega cilj ni mesto v univerzalnem (kadar je to videno kot skladno s prevladujočimi normami belosti, srednjerazredne pripadnosti, moškosti, krščanstva itd.), temveč kolektivnost, ki prepoznava partikularnosti družbenih skupin in destabilizira prevladujoče percepcije pravilnega, normalnega in možnega. Je poziv k solidarnosti, a ne za ceno in na račun partikularnosti.

Zavračamo nekaj manj, ki ga od nas terja in nam ga vsiljuje družba v imenu nikoli zadostne asimilacije, v kateri izginjamo. Zavračamo soudeleženost v raznolikih sistemih izključevanja, ki od nas pričakujejo, da delujemo enodimenzionalno in celo proti drugim marginaliziranim družbenim skupinam.

Hočemo in zahtevamo nekaj več, ki prepoznava nezadostnost političnih drobtinic in sega dlje; ki razpira politični horizont in obsega poprej utišane in zatrte alternative delovanja, političnosti in koalicij. Nekaj več, ki je dosegljivo, ko prepozna(va)mo neizogibnost prepletenosti, na osnovi katere se lahko gradi solidarnost, vredna svojega imena, torej solidarnost, ki ni priložnostna in enosmerna, temveč vzajemna solidarnost, ki ni (zgolj) začetna točka političnega delovanja, temveč njegova kontinuiteta.

Za Parado ponosa
Nina Perger

Uvodnik
Simona Muršec
Priprave na Parado ponosa 2018 potekajo v času pred državnozborskimi volitvami in zdi se, da kljub temu, da že leta in leta opozarjamo na zaskrbljujoč porast nestrpnosti in sovraštva v naši družbi, v resnici družbeno ozračje še nikoli ni bilo tako sovražno in nastrojeno. Skrajne ideje in sovraštvo do feministk, marginalk_cev in manjšin, ki je nekoč spadalo v neke obrobne ekstremistične stranke oziroma je bilo prepoznavni znak peščice najradikalnejših politikov, so danes norma. Javno izražanje sovražnega govora, diskreditacija in osebni napadi z grožnjami nasilja nad drugače mislečimi in tistimi, katerih obstoj in pravice je postalo dopustno napadati in preizpraševati, so postali stalnica v javni komunikaciji ne zgolj neznanih oseb, temveč tudi kandidatk_ov za državni zbor. Zato je še toliko pomembneje, da se zares zamislimo nad političnim sporočilom letošnjega Festivala Parada ponosa, ki izpostavlja neizogibno prepletenost in soodvisnost med nami vsemi. Ali si res še lahko privoščimo, da nas napadi na druge puščajo nedotaknjene in da se od njih distanciramo? Ali si lahko dopustimo, da še kar požiramo žaljivke in sovraštvo in se pustimo potiskati na rob družbe v upanju na to, da »bo že«, “saj ni tako slabo”, da bo nekdo drug, nekdo tam zunaj, poskrbel za vse, kar se dogaja okrog nas? Ne glede na to, kdo nam bo vladal naslednjih nekaj let, mora biti nedopustno, da bi kdorkoli imel pravico izvajati oblast skozi sovraštvo in nasilje. Jasno je, da klic po solidarnosti med obrobnimi skupinami in skupnostmi ni in ne sme biti le želja, ki jo bomo uresničile_i v boljših časih, v neki boljši prihodnosti, ki obstaja le kot iluzija brez podlage v naših sedanjih praksah – je nuja za naš obstoj. LGBTIQ+ skupnost in organizacije bomo le stežka preživele pod oblastjo, ki želi izkoreniniti neodvisno delovanje nevladnih organizacij, konstantno napada kritično kulturo, zanika pomen in potrebo političnih zahtev po enakopravnosti in zavestno ignorira nasilje, ki se izvaja po slovenskih šolah in javnih uradih nad vsemi, ki so drugačni. Ambicija letošnjega festivala je vnesti v LGBTIQ+ skupnost nove poglede in jasne argumente, zakaj je naše preživetje soodvisno od preživetja drugih in zakaj smo odvisne_i tudi od svoje lastne sposobnosti, da razbijemo te iste zatiralske vzorce, ki se iz družbenih struktur selijo v našo skupnost. Pokažimo, da smo pripravljene_i na to, da skupni boji zares postanejo skupni.

PREDSTAVNIK_CA MEDIJEV?

Odgovori glede Festivala Parada Ponosa
Lovro Centrih
+386 40 744 165
pr@ljubljanapride.org

Festival so omogočili:

Neizogibno prepletene_i

Festival Parada ponosa 2018