fbpx
X
Menu

Pravila za spletno dražbo za Parado ponosa 2020

Spletna dražba za Parado ponosa 2020 bo potekala na družbenem omrežju Facebook, promovirala pa se bo tudi preko drugih kanalov, ki bodo vsi potencialne interesente_ke usmerili na Facebook.

Na spletni dražbi se bodo dražila avtorska dela, ki so za namene dražbe bila donirana Društvu Parada ponosa direktno od avtoric_jev oz. zakonitih lastnic_kov posameznega dela. Avtorice_ji oz. lastnice_ki so delo donirali na način, da so ga fizično predali_le predstavnici_ku Društva parada ponosa.

Spletna dražba bo potekala tako, da bo vsako delo predstavljeno s fotografijo, imenom avtorice_ja, imenom dela ter kratkim opisom. Pod fotografijo in opisom pa se bo vidno nahajala tudi izklicna cena, ki jo Društvo Parada ponosa določi v dogovoru za avtorico_jem. Nato pa se izklicna cena viša za najmanj 1 EUR.

Zainteresirane_i za posamezno delo v komentar Facebook objave zapišejo svojo ponudbo plačila. Delo se ob zaključku dražbe nameni tisti osebi, ki je zanj ponudila najvišji znesek. Delo je ponudnici_ku prodano takrat ko le ta društvu nakaže ponujeni znesek na transakcijski račun. V kolikor ponudnik_ca v roku 3 delovnih dni denarja društvu ne nakaže, se delo nameni naslednji ponudnici_ku, ki je ponudil_a drugi najvišji znesek. Ta postopek se po potrebi ponovi.

Dražba se uradno prične 1. Oktobra 2020, oz. v trenutku objave dela na Facebook profilu Društva Parada ponosa ter zaključi 04. Oktobra ob 20 uri.

Dražba je enkratna pridobitna dejavnost Društva Parada ponosa in se kot taka vodi v pravno-finančnem poslovanju organizacije. Organizacija za potrebe fiskalnega poslovanja ponudnici_ku izstavi račun.

Font size