fbpx

Dogodek Po volitvah – kam mavrica krak moli?

4. Jul. 2022

Dogodek Po volitvah – kam mavrica krak moli? je mladim LGBTIQ+ osebam ponudil priložnost refleksije in kritičnega razmisleka o rezultatih parlametnarnih volitev ter razmislek in uvid v posledice le-teh za pravice in dobrobit LGBTIQ+ skupnosti. V predvolilnem času se je LGBTIQ+ skupnost v okviru iniciative Glas Ljudstva angažirala in aktivno sodelovala pri pregledovanju političnih programov strank ter identificiranju za LGBTIQ+ osebe pomebnih punktov v njohvem okviru. Prav tako smo na stranke naslovile_i konkretna vprašanja v zvezi z urejanjem pravic in zakonodajnih področij, ki so za LGBTIQ+ skupnost in posameznice_ke pomembne. Tekom predvolilnih aktivnosti pa smo v Društvu Parada ponosa izvajale_i tudi projekt Mavrični glas, ki je posebej nagovarjal in informiral mlade LGBTIQ+ volilke_ce ter jih podpiral pri informirani odločitve glede udeležbe na volitvah. Po izteku volitev želimo z ozaveščanjem in angažiranjem mladih LGBTIQ+ nadaljevati ter jih opolnomočiti za aktivno državljanstvo in proaktivno delovanje, ko pride do zagovarjanja in uveljavljanja svojih pravic. V ta namen želimo po parlamentarnih volitvah rezultate le-teh nasloviti skozi prizmo pravic LGBTIQ+ oseb ter skupaj z mladimi identificirati področja, kjer lahko na podlagi rezultatov volitev pričakujemo največ napredka ali nazadovanja.

#EuropeanYearofYouth #EYY2022