fbpx

Namen:

Namen Društva Parada ponosa je prispevati k vzpostavitvi družbe, ki bo nediskriminatorna, vključujoča in odprta do vseh posameznic_kov, ne glede na njihov spol, spolno usmerjenost, spolno identiteto ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Ustanovljeno je z namenom uresničevanja človekovih pravic in interesov lezbične, gejevske, biseksualne, transspolne, interspolne in queer (v nadaljevanju LGBTIQ) populacije. Društvo deluje kot mladinska, prostovoljska, samostojna in nepridobitna organizacija civilne družbe.

Festival Parada ponosa:

Od leta 2009 organizira Parado ponosa v Ljubljani, katera se je v zadnjih letih razvila v kulturno-politični festival mednarodnih razsežnosti. Festival Parada ponosa je festival LGBTIQ+ kulture z izrazito politično noto. Zaključi se z vsakoletno Parado ponosa, ki je protestni pohod po Ljubljani. Zaključi se z javno predstavitvijo političnih zahtev LGBTIQ+ skupnosti v Sloveniji v odnosu do nosilcev družbene moči, institucij in širše družbe. Je javna manifestacija namenjena preboju molka, uporu proti potiskanju homoseksualnosti med štiri stene, namenjena je zasedbi javnega prostora, predstavitvi življenja in dela LGBTIQ+ skupnosti, promociji človekovih pravic, enakih možnosti in svobodi izbire.

Zastopanje interesov LGBTIQ+ mladih in širše:

Kot organizacija, društvo zastopa marginalizirano družbeno skupino – mlade LGBTIQ+ osebe, ter v družbi artikulira njihove potrebe. Kot organizator vsakoletne Parade ponosa pa prevzema tudi vlogo artikuliranja širših družbenih interesov in pravic LGBTIQ+ skupnosti v Sloveniji. Jasno se pozicionira kot organizacija, ki se bori proti vsem oblikam rasizma, diskriminacije, homofobije in drugim družbenim manifestacijam temelječim na vzpostavljanu hierarhije med ljudmi.

Mobilizacija in prostovoljstvo:

Društvo že od svojega začetka deluje in ustvarja izključno s pomočjo prostovoljnega dela, tako vodstvene strukture kot nosilci celotnega programa in aktivnosti so prostovoljke_ci. V času delovanja društva se je število udeležencev na Paradi ponosa povečalo od nekaj 100, na 1500 v letu 2016; ter od dobrih 300 udeležencev na spremljajočih dogodkih na več kot 2000 na Festivalu Parada ponosa 2016. Prav tako se v izvedbo Festivala vključi več kot 100 mladih prostovoljk_cev.