fbpx
X
Menu
PRESEGANJE KULTURE PONIŽEVANJA - PROJEKT ACF

PRESEGANJE KULTURE PONIŽEVANJA - PROJEKT ACF

Namen: 

Odpravljanje družbenih in sistemskih ovir pri naslavljanju vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza v šolah. 

Cilji:

  • Omogočiti dostop do izvajanja aktivnosti LGBT organizacijam v šolskem okolju s poudarkom na naslavljanju vrstniškega nasilja.
  • Naslavljanje vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete v šolskem okolju
  • Opolnomočenje LGBT organizacij in šol za spopadanje s pritiski pri izvajanju aktivnosti z LGBTIQ+ vsebinami v šolskem okolju. 

PROJEKT PRESEGANJE KULTURE PONIŽEVANJA

Cilj projekta je opolnomočiti mlade LGBTIQ+ osebe, da izrazijo svoje izkušnje z nasiljem na spletu oz. ustrahovanja, skozi umetnost in da bi s svojim sporočilom preko umetnosti opolnomočili tudi druge. Cilji, ki jih želimo doseči, so:

  • Opremiti skupino mladih LGBTIQ+ oseb s spretnostmi, da z umetnostjo izražajo svojo zgodbo o spletnem nasilju;
  • ustvariti varen prostor za delitev teh izkušenj in zgodb;
  • ozaveščati o spletnem nasilju kot pomembno temo.

Ta projekt je namenjen mladim LGBTIQ + posameznicam_kom, ki so doživele_i obliko spletnega nasilja oz. spletnega ustrahovanja. LGBTIQ+ osebe se soočajo z institucionalno diskriminacijo in zatiranjem. Raziskave, izvedene leta 2017, so pokazale, da so posledice tega velike: večina mladih LGBTIQ + ljudi se je med šolanjem soočala z nasiljem in/ali diskriminacijo na podlagi svoje spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete. Razprava o spletnem nasilju v širši javnosti ni prepoznana kot pomembna in ni sistematične in strateške podpore ali poskusov reševanja oz. ni prepoznana kot velika težava. Projekt mladim omogoča, da se izrazijo preko umetnosti, odpira jim možnost, da jim umetnost ne samo ponudi metodo, ki bi jim lahko pomagala pri soočanju z lastno izkušnjo nasilja, ampak tudi daje možnost, da s promocijo močnih sporočil o nasilju pomagajo drugim ljudem, ki so tudi doživele_i nasilje. Umetnost je najmočnejši medij in je jezik, ki prikazuje čustva, stanje človeka, ki jo je ustvaril in gradi razumevanje na povsem drugačni ravni. Zelo pomemben korak v tem projektu je, vključitev LGBTIQ+ mlade - podpirati jih in jim ponuditi močno orodje. Z vključevanjem LGBTIQ+ mladih  jim dajemo prostor v družbi, kjer se prepoznajo in cenijo svoje vrednote, spretnosti in potrebe. Otvoritev razstave - Preseganje kulture poniževanja v Mestni hiši Ljubljana

PROJEKT PRESEGANJE KULTURE PONIŽEVANJA
SOLIDARNOSTNI PROJEKT

SOLIDARNOSTNI PROJEKT

Pripovedništvo za opolnomočenje LGBTIQ+ mladih

Z izvedbo projekta se želi skupina mladih usposobiti v metodologiji pripovedništva in ustvarjanja varnega prostora. Mlade LGBTIQ+ osebe z izkušnjo vrstniškega nasilja želi opolnomočiti za soočanje s travmatičnimi izkušnjami ter uporabo lastnih izkušenj v pripovedništvu. Pripovedništvo želi uporabiti za osveščanje širše populacije, predvsem mladih, o problematiki vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete. Izvedla se bosta dva procesa usposabljanja za projektno skupino mladih:

  • usposabljanje za uporabo metodologije pripovedništva
  • usposabljanje za ustvarjanje varnega prostora in podpora mladim

Ko bo projektna skupina pridobila kompetence, se bo izvedla 4-dnevna delavnica pripovedništva za mlade LGBTIQ+ oseb z izkušnjo vrstniškega nasilja, na kateri jih bo usposobila pri uporabi pripovedništva, vključno z alternativnimi oblikami pripovedništva, za izražanje lastnih izkušenj z vrstniškim nasiljem na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete. Vpliv projekta na skupino mladih, ki bo projekt izvedla, bo povečanje njihovih kompetenc za delo z mladimi in odpiranje priložnosti za nadaljne sodelovanje z Društvom Parada ponosa ali sorodnimi organizacijami.

KULTURA PONIŽEVANJA

Projekt »Kultura ponižanja" je sestavljen iz dveh temeljnih stebrov: spletne kampanje in razstav, ki jih spremljajo interaktivne delavnice. Temeljni cilj  projekta je povečati prepoznavnost in ozaveščenost o vzrokih in posledicah vrstniškega nasilja - bullyinga in nasilja na spletu cyberbullyinga, ki ga doživljajo mladi zaradi svoje spolne usmerjenosti in/ali spolne identitetePrvi del projekta ("offline" del) poteka v srednjih šolah in v mladinskih centrih. Sestavljen je iz dveh dejavnosti - razstave grafičnih umetnosti (poster art) in interaktivne delavnice. Umetniška dela, ki so razstavljena so delo mladih artivistov, ki uporabljajo plakate kot orodje za prenos in prikaz lastne izkušnje nasilja in diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti, širšemu občinstvu. Umetnost je univerzalno sredstvo komunikacije, ki jo doživljamo čustveno, intimno in je odlično orodje, ki spodbuja družbene spremembe v širši javnosti in daje moč izražanja osebam, ki so izpostavljene različnim oblikam diskriminacije in ustrahovanja. Vsako odprtje razstave bo spremljala osebna izpoved osebe, ki je bila soočena z vrstniškim nasiljem na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete. Interaktivne delavnice pa so namenjene vsem mladim, tistim ki so žrtve nasilja kot tudi tistim, ki so le temu priče in  lahko odigrajo zelo pomembno vlogo pri preprečevanju nasilja. Seveda delavnice stremijo k večji osveščenosti vseh mladih o negativnih posledicah vrstniškega nasilja ter s tem vplivajo odvračilno tudi na tiste mlade, ki se sami poslužujejo taktik ustrahovanja, zaničevanja in nasilja nad vrstnicami_ki.

Z osredotočanjem ne le na žrtve ustrahovanja in nasilneže, ampak tudi na priče, projekt izpostavlja nasilje in diskriminatorne prakse kot problem, ki presega le odnos žrtev-nasilnež, ampak je zakoreninjen v širšem družbenem kontekstu.

Druga razsežnost projekta - spletna kampanja -  uporablja zelo podobno vsebino kot razstave in delavnice, vendar pa je doseg mladih veliko večji saj se kot orodje širjenja informacij uporablja družabna omrežja. Bistvo spletne kampanje je dvig ozaveščenosti o posledicah in problemih, ki jih povzroča ustrahovanje na eni strani in ustvarjanje varnega virtualnega prostora za izmenjavo in deljenje osebnih zgodb in izkušenj diskriminacije, nadlegovanja, spletnega ustrahovanja in premagovanja le teh z osebnim opolnomočenjem za žrtve.

KULTURA PONIŽEVANJA
KULTURA PONIŽEVANJA

V okviru projekta sodelujemo z dvema svetovnima kampanjama, #itgetsbetter kampanjo iz ZDA in "No soy tu chiste" kampanjo Daniela Arzole iz Venezuele/Čila. Dela Daniela Arzole so tudi del naše razstave.

Osnova razstave pa temelji na delih našega člana in artivista Antonija Karadzoskega (Makedonija), ki je v Arzolovem delu našel navdih in ustvaril svojo serijo plakatov. Karadzoski nas v projektu popelje skozi razstavo preko svoje osebne izkušnje.

Intervju z Antonijem Karadzoskim

Povezava do spletne strani Kulture poniževanja https://www.cultureofhumiliation.org/.

Projekt nam je omogočila Evropska mladinska fundacija Sveta Evrope (https://fej.coe.int/)

Font size