fbpx
X
Menu
Outside In – Transformacija sovražnega govora

Outside In – Transformacija sovražnega govora

1. 6. 2017 do 31. 5. 2019

Projekt se je izvedlo v sodelovanju petih evropskih nevladnih organizacij iz Finske, Portugalske, Irske, Slovenije in Škotske. Mladinskim delavkam_cem ponuja skrbno pripravljena in v praksi preizkušena orodja za alternativno odzivanje na pojav sovražnega govora v procesih mladinskega dela in neformalnega izobraževanja. Projekt sledi prepričanju, da sta neposredna konfrontacija in/ali izključevanje oseb, ki v kontekstu mladinskih aktivnosti uporabljajo sovražni govor, neustrezni in nekonstruktivni reakciji, zato želi ponuditi alternativna orodja, ki bodo združevala izkušnje posameznih organizacij pri delu z marginaliziranimi skupinami mladih – metode, postopke in smernice, ki bodo mladinskim delavkam_cem omogočili naslavljanje in razreševanje konfliktov ter pojavljanje sovražnega govora med mladimi na trajnostni način. Prav tako projekt ozavešča ter informira o sovražnem govoru in z njim povezanimi pojavi.

Z razvijanjem in razširjanjem oprijemljivih metod, sredstev in ukrepov v mladinskem delu projekt krepi mladinske delavke_ce za za boj proti sovražnemu govoru s katerim se srečujejo pri svojem delu, s pristopom transformacije pa  mlade spodbuja k participativnosti v družbenem okolju – angažiranje in vključevanje mladih, ki producirajo sovražni govor bo pripomoglo k preprečevanju njihove radikalizacije in/ali vključevanja v ekstremistične skupine in tolpe. Če bi se za transformacijo sovražnega govora aktivno angažirale mladinske organizacije po vsej Evropi bi lahko mlade, ki producirajo sovražni govor, ustrezno izzvali in spodbudili k reflektiranju lastnih pozicij ter jim omogočili, da razvijejo spoštljiva stališča do raznolikosti.

Rezultati so strnjeni v spletnem orodju – platformi, namenjeni mladinskim delavkam_cem. Projekt tako stremi k razširjanju dobre prakse transformativnega naslavljanja sovražnega govora s katerim se srečujejo mladinske_i delavke_ci ter preprečevanju radikalizacije mladih skozi njihovo vključevanje v okolje in družbo.

SPLETNA PLATFORMA: transforminghate.eu

Projekt je strateško partnerstvo, ki se je izvedel v okviru programa ERASMUS+ Mladi v akciji.

Font size