fbpx
X
Menu

NAMEN

Celostno naslavljanje vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali izraza v mladinskem in šolskem okolju

CILJI

1.

Ozaveščanje javnosti
o vrstniškem nasilju.

2.

Opolnomočenje
LGBTIQ+ mladih.

3.

Ustvarjanje
varnejših prostorov.

4.

Sodelovanje s šolami
v Sloveniji.

VEČ >

Podrobnejši cilji programa so:

  • povečati prepoznavnost in ozaveščenost širše javnosti o vzrokih in posledicah vrstniškega nasilja, ki ga doživljajo mladi zaradi svoje spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza
  • opolnomočiti mlade LGBTIQ+ osebe z izkušnjo vrstniškega nasilja za soočanje s travmatičnimi izkušnjami ter uporabo lastnih izkušenj skozi pripovedništvo (storytelling) in umetnost
  • ustvarjanje varnega prostora za izmenjavo in deljenje osebnih zgodb in izkušenj diskriminacije, nadlegovanja, spletnega ustrahovanja in premagovanja le-teh z osebnim opolnomočenjem za žrtve
  • razvoj celostnega modula za sodelovanje s šolami v Sloveniji na področju naslavljanje problematike vrstniškega nasilja v šolskem okolju v obliki izobraževalnih aktivnosti

KLJUČNE AKTIVNOSTI

(eno- in večdnevna) za mlade, pedagoške in mladinske delavke_ce, starše in trenerke_je na temo naslavljanja vrstniškega nasilja in pripovedovalstva ter varnejšega prostora in podpore mladim

Razstava vključuje umetniška dela LGBTIQ+ (mladih) oseb, ki so nastala na podlagi njihove izkušnje z vrstniškim nasiljem in/ali nasiljem na spletu.

ŠTUDIJSKI OBISKI

študijski obiski za izmenjavo izkušenj, strategij in metod dela za naslavljanje vrstniškega nasilja v šolskem okolju

PRIPOROČILA IN ANALIZA

analiza stanja in potreb šol v Sloveniji na področju vključevanja LGBTIQ+ vsebin v šolske aktivnosti

OBIŠČI
SPLETNO STRAN PROGRAMA
www.cultureofhumiliation.org
OGLEJ SI SPLETNO STRAN

UČINKI

VEČJA OSVEŠČENOST MLADIH+

večja osveščenost mladih na splošno o pojavu vrstniškega nasilja in odzivanju nanj

OPOLNOMOČENJE ŠOL +

senzibilizacija in opolnomočenje šol za naslavljanje vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete

VEČJA OSVEŠČENOST JAVNOSTI +

večja osveščenost strokovne in širše javnosti o doživljanju in posledicah vrstniškega nasilja, ki ga doživljajo LGBTIQ+ mladi / ki prizadane LGBTIQ+ mlade

OPOLNOMOČENJE LGBTIQ+ MLADIH +

opolnomočenje mladih LGBTIQ+ oseb, ki so doživele/doživljajo vrstniško nasilje na podlagi spolne usmerjenosti in/ali izraza

RAZUMEVANJE VRSTNIŠKEGA NASILJA V ŠOLAH +

celosten vpogled in razumevanje področja naslavljanja vrstniškega nasilja v šolskem okolju v Sloveniji

ZA KOGA?

(LGBTIQ+) mlade
pedagoške delavke_ce in starše
šole in LGBTIQ+ organizacije
mladinske delavke_ce

KAKO SE VKLJUČIŠ?

Kot mlada LGBTIQ+ oseba
z izkušnjo vrstniškega nasilja

Kot mlada LGBTIQ+ oseba
z intersekcijskimi identitetami:

Kot šola v Sloveniji: 

PROJEKTI

V okviru programa so se oz. se izvajajo sledeči projekti:

januar 2021 – januar 2023 Projekt osveščanja o vrstniškem nasilju in nasilju na spletu na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne…
februar 2019 – januar 2020 Z izvedbo projekta se želi skupina mladih usposobiti v metodologiji pripovedništva in ustvarjanja varnega prostora.…
avgust 2018 – september 2019 Cilj projekta je opolnomočiti mlade LGBTIQ+ osebe, da izrazijo svoje izkušnje z nasiljem na spletu…
1.4.2017 - 30.11.2017 Projekt »Kultura ponižanja" je sestavljen iz dveh temeljnih stebrov: spletne kampanje in razstav, ki jih spremljajo interaktivne…
Font size