fbpx
X
Menu

NAMEN

Celostno in strateško naslavljanje sovražnega govora v različnih kontekstih.

CILJI

1.

Vzpostava interdisciplinarne koalicije.

2.

Izobraževanje o sovražnem govoru.

3.

Opolnomočenje oseb, ki delajo z mladimi.

VEČ >

Podrobnejši cilji programa so:

  • Vzpostava interdisciplinarne koalicije za naslavljanje sovražnega govora
  • Izobraževanje o pomenu in družbenih posledicah sovražnega govora
  • Opolnomočenje oseb, ki delajo s skupinami mladih na področju naslavljanja sovražnega govora

KLJUČNE AKTIVNOSTI

Usposabljanja za mlade, za mladinske in pedagoške delavke_ce.

Vzpostava spletnega zemljevida in mobilne aplikacije za mapiranje sovražnega govora v javnemu prostoru.

SODELOVANJE

Povezovanje in sodelovanje s partnerskimi organizacijami.

MEDIJSKA KAMPANJA

Medijska kampanja za ozaveščanje splošne javnosti.

UČINKI

VEČ PRIJAV SOVRAŽNEGA GOVORA +

povečano število prijav sovražnega govora obstoječim mehanizmom

RAZVITI MEHANIZMI SOOČANJA S SOVRAŽNIM GOVOROM +

razviti mehanizmi in pristope soočanja z različnimi vrstami sovražnim govorom

VEČJA OSVEŠČENOST JAVNOSTI +

večja osveščenost javnosti o tem kaj je sovražni govor

OSVEŠČENOST IN USPOSOBLJENOST KADROV +

osveščenost in usposobljenost strokovnih kadrov s področja šolstva in mladine za prepoznavanje, naslavljanje in transformacijo sovražnega govora

ZA KOGA?

vse, ki delajo z mladimi
mlade iz marginaliziranih skupin
organizacije, ki se ukvarjajo s področjem sovražnega govora in/ali marginaliziranimi skupinami

KAKO SE VKLJUČIŠ?

 

Če v svojem okolju opazite: sovražni napis/ grafit ali že nevtraliziran ali dekontraminiran sovražni ali diskriminatorni govor, ga fotografirajte in nam fotografijo skupaj z lokacijo, na kateri se napis nahaja, ga pošljite preko spletnega obrazca na: https://decontramination.org/sl/

Vsak vaš prispevek k prikazu življenja ulice je izjemno dobrodošel!

PROJEKTI

V okviru programa so se oz. se izvajajo sledeči projekti:

(1. 9. 2018-31. 8. 2021) Cilj projekta je zbrati obstoječe najboljše prakse ter razviti in deliti konkretna orodja in ukrepe…
Naslavljanje sovražnega in diskriminatornega govora na ulici www.dekontraminacija.org Povsod po Evropi trenutno opažamo velik porast sovražnega in diskriminatornega govora ter…
1st May 2019 – 30th July 2019
(1. 9. 2018-31. 12. 2019) Namen projekta je opremiti mladinske delvake_ce in druge osebe, ki delajo s skupinami mladih, z…
(1.6.2017-31.5. 2019) Projekt sledi prepričanju, da sta neposredna konfrontacija in/ali izključevanje oseb, ki v kontekstu mladinskih aktivnosti uporabljajo sovražni govor,…

GRADIVA

Transformacija sovražnega govora v mladinskem delu

Transformacija sovražnega govora v mladinskem delu

Praktični priročnik

Ta priročnik smo razvile_i z namenom pomagati mladinskim delavkam_cem transformirati sovražni govor ali vedenje v mladinskem delu. Sovraštvo – v obliki govora, vedenja ali odnosa – je oblika nasilja, ki je pogosto spregledano ali ignorirano. Če ostane nenaslovljeno, lahko v družbi hitro postane normalizirano ter se stopnjuje do fizičnega nasilja v širšem obsegu. Naslavljanje sovraštva, takoj ko se pojavi, jasno sporoča mladim, da je tovrstni govor ali vedenje škodljivo in nesprejemljivo. S tem pokažemo resnost sovraštva kot dejanja dehumanizacije.

Transformacija sovraštva v mladinskem delu

Transformacija sovraštva v mladinskem delu

Priročnik za vse, ki delajo z mladimi

Ta priročnik je namenjen mladinskim delavkam_cem in vsem, ki delajo z mladimi in se pri svojem delu srečujejo s pojavom sovražnega govora in/ali sovražnega vedenja.

Osredotoča se na delo, ki ga moramo opraviti kot mladinske_i delavke_ci: ozaveščanje lastnih komunikacijskih veščin in veščin poslušanja, ustvarjanje varnejših prostorov, ki podpirajo učenje in spremembe, ter osredotočanje na delo s tistimi mladimi, ki s svojim govorom ali vedenjem širijo sovraštvo, ne glede na to, ali se tega zavedajo ali ne. Priročnik nam daje orodja za uporabo transformativnih praks pri delu z mladimi, da bi dosegle_i resnične spremembe v njihovem odnosu in vedenju.