fbpx
X
Menu
Prostovoljstvo za družbeno participacijo in opolnomočenje LGBTIQ+ mladih

Prostovoljstvo za družbeno participacijo in opolnomočenje LGBTIQ+ mladih

1.10.2018 – 31.12.2019

Namen: Razvoj prostovoljstva med LGBTIQ+ mladimi ter mladimi zaveznicami_ki LGBTIQ+ mladih po Sloveniji z namenom opolnomočenja, aktivne participacije v družbi in socialnega vključevanja marginalizirane skupine LGBTIQ+ oseb. 

Splošni cilji:

  1. Projekt je omogočil prostovoljsko delovanje za (mlade) LGBTIQ+ osebe in mlade zaveznice_ke LGBTIQ+ mladih iz vsaj 5ih regij.
  2. Projekt je zagotovil povečanje kvalitete izvajanja koordinacije prostovoljskega dela v organizacijah partnericah s poudarkom na razvoju notranjih mehanizmov za promocijo, beleženje in standardizacijo prostovoljske izkušnje za posamezno_ega prostovoljko_ca.
  3. Projekt je omogočil profesionalizacijo mentorstva za prostovoljke_ce v obeh organizacijah partnericah ter s tem okrepitev organizacij kot učečih se organizacij in mentorske podpore v smeri podpore za poglobljeno in posameznici_ku prilagojeno učno izkušnjo ter osebnostno rast skozi prostovoljsko delo. 

Projekt je bil financiran s strani Ministrstva za javno upravo, in izpeljan v partnerstvu z DIC Legebitra.

Font size