fbpx
X
Menu

NAMEN

Celostno naslavljanje problematike brezdomnosti in stanovanjske izključenosti med LGBTIQ+ mladimi.

CILJI

1.

Ozaveščanje o brezdomnosti LGBTIQ+ mladih.

2.

Prevenitvno delo in podpora ogroženim LGBTIQ+ mladim.

3.

 Kratkoročne krizne namestitve za LGBTIQ+ mlade.

4.

Sistemsko
naslavljanje
problematike.

VEČ >

Podrobnejši cilji programa so:

  • Vzpostaviti razumevanje in poznavanje stanja na področju bivanjskih razmer LGBTIQ+ oseb v Sloveniji in fenomena tveganja za brezdomnost in stanovanjsko izključenost 
  • Vzpostavitev preventivnih in podpornih storitev za mlade LGBTIQ+ osebe s povečanim tveganjem za brezdomnost ali stanovanjsko izključenost 
  • Vzpostavitev mehanizma kratkoročnih kriznih namestitev za mlade LGBTIQ+ osebe v hudi (stanovanjski) stiski.
  • Zagovorništvo in dialog z relevantnimi odločevalkami_ci za sistemsko naslavljanje problematike

KLJUČNE AKTIVNOSTI

KRATKOROČNE NAMESTITVE

Mehanizem kratkoročnih kriznih namestitev za mlade LGBTIQ+ osebe v hudi (stanovanjski) stiski.

Preventivne in podporne storitve za mlade LGBTIQ+ osebe s povečanim tveganjem za brezdomnost in stanovanjsko izključenost.

TERENSKO DELO

Skupnostno terensko delo in vzpostavljanje prostora za vrstniško podporo.

SODELOVANJE Z ORGANIZACIJAMI

Povezovanje in sodelovanje s partnerskimi organizacijami za vzpostavljanje bolj vključujočih in senzibilnih storitev na tem področju.

RAZISKOVANJE

Raziskovanje stanja na področju bivanjskih razmer LGBTIQ+ oseb v Sloveniji.

OZAVEŠČANJE IN ZAGOVORNIŠTVO

Ozaveščanje splošne in strokovne javnosti ter zagovorništvo.

OBIŠČI
SPLETNO STRAN PROGRAMA
www.sqvot.si
OGLEJ SI SPLETNO STRAN

UČINKI

OZAVEŠČENOST O BREZDOMNOSTI +

ozaveščenost strokovne in širše javnosti o specifikah brezdomnosti in stanovanjske izključenosti LGBTIQ+ mladih

OBSTOJ LGBTIQ+ SPECIFIČNE STORITVE +

obstoj LGBTIQ+ specifične storitve na področju brezdomnosti in stanovanjske izključenosti

VEČJA OZAVEŠČENOST JAVNOSTI +

ozaveščenost odločevalk_cev ter širše javnosti o razsežnosti problematike brezdomnosti in stanovanjske izključenosti LGBTIQ+ populacije s poudarkom na LGBTIQ+ mladih

VPOGLED V RAZMERE V SLOVENIJI +

vpogled v razmere in boljše razumevanje stanja na področju bivanjskih razmer LGBTIQ+ oseb v Sloveniji

ZA KOGA?

Mlade LGBTIQ+ osebe v bivanjski ali stanovanjski stiski:

ki nimajo dostopa do ustreznega bivališča
ki v svojem bivališču doživljajo diskriminacijo ali nasilje
ki si iz različnih razlogov ne morejo zagotoviti osnovnih pogojev za preživetje
ki imajo povečano tveganje, da se znajdejo v kateri od prej naštetih situacijah

KAKO SE VKLJUČIŠ?

Piši nam na sqvot@ljubljanapride.org!

GRADIVA

LJUBO DOMA? - Bivanjske razmere LGBTIQ+ oseb v Sloveniji 

LJUBO DOMA? - Bivanjske razmere LGBTIQ+ oseb v Sloveniji 

Raziskovalno poročilo

Avtorici: Vesna Štefanec in Mateja Morić

V okviru programa Sqvot je nastalo pričujoče raziskovalno poročilo, katerega namen je narediti prvi korak na področju raziskovanja stanja in analize potreb na področju bivanjskih razmer LGBTIQ+ mladih v Sloveniji. Poročilo je skupek bolj in manj obsežnih analiz podatkov, ki smo jih pridobile_i v preteklem letu, in ponuja vpogled v različne segmente in stanja, ki so pomembna za razumevanje in naslavljanje stanovanjske izključenosti in brezdomnosti mladih LGBTIQ+ oseb.

PROGRAM JE FINANCIRAN S STRANI: