fbpx
X
Menu

Tukaj smo! Skupaj delujemo.

Tukaj smo! Skupaj delujemo. je projekt strukturiranega dialoga, namenjen  vsem LGBTIQ+ mladim med 16.  in 30. letom.

Strukturirani dialog je instrument s katerim mladi, preko participacije v civilni družbi in preko sodelovanja v sistemu predstavniške demokracije, dobijo priložnost za neposredno sodelovanje pri dialogu z odgovornimi za mladinsko politiko.

Skozi udeležbo v procesu strukturiranega dialoga bi radi mladim približali kompetence oblikovanja skupnih predlogov za izboljšave in rešitve njihovih problemov ter veščine prezentiranja in zagovarjanja lastnih predlogov v odnosu do odločevalcev. Prav tako projekt prispeva k izgradnji boljše samopodobe in zmanjšanju občutka izključenosti iz družbe za mlade LGBTIQ+ osebe.

Projekt je sestavljen iz:

  • Spletne ankete, ki nam bo omogočila vpogled v realno stanje izkušenj z nasiljem in diskriminacijo mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji. Anketo lahko izpolniš TUKAJ!
  • Posvetovanj z mladimi LGBTIQ+, ki nam bodo omogočila oblikovanje predlogov za rešitve in izboljšave.
  • Srečanja med mladimi LGBTIQ+ in odločevalci, kjer bodo odločevalcem predstavljeni predlogi rešitev z namenom, da se odločevalci aktivirajo za njihovo uresničitev.
  • Treninga zagovorništva, ki bo mlade LGBTIQ+ opremil z veščinami za zagovarjanje lastnih potreb, interesov in predlogov v bodočih procesih.

Projekt se izvaja v okviru programa Erasmus+ Mladi v akciji (www.mva.si)

Oglejte si raziskovalno poročilo:

Vsakdanje življenje mladih LGBTIQ+ oseb_eknjiga

 

Font size