fbpx
X
Menu

Transformacija sovražnega govora

Projekt: Safer (Schools Act For Equal Rights)

Cilj projekta je zbrati obstoječe najboljše prakse ter razviti in deliti konkretna orodja in ukrepe za boj proti sovražnemu govoru, nasilju in socialni izključenosti v šolah ter tako pomagati in dati orodja učiteljem za transformacijo sovražnega govora in konfliktov pri svojem delu.

Projekt bo trajal 3 leta in sodelujemo s 6imi partnerji iz Slovenije, Finske in Estonije. Partnerji so neposredni izvajalci osnovnega izobraževanja, kot so šole in oddelki za izobraževanje občin, pa tudi organizacije, ki delujejo na področju usposabljanja učiteljev in šolskega sodelovanja pri transformaciji sovražnega govora.

Projektne aktivnosti vključujejo:

1. Usposabljanje učiteljev
2. Vzpostaviti mentorski urnik za učitelje, ki se spopadajo z nasilnim vedenjem, sovražnim govorom in obvladovanjem konfliktov, ter spodbujati enakost pri njihovem delu, da bi jim zagotovili potrebno podporo, da bodo imeli usposabljanju in zaupanju za konstruktivno delovanje.
3. Ustvariti učni načrt za učitelje
4. Razviti spletni tečaj za učenje
5. Razviti priročnik za podporo učiteljem pri njihovem delu
6. Omogočiti in podpreti lokalne intervencije na šolski ravni ter ustvariti primere dobrih praks in ustvariti modele za trajnost in konstruktivno sodelovanje intervencij pri preoblikovanju operativne kulture in dobrega počutja učencev in študentov.

—————————-

Trening za učiteljice_e v okviru projekta SAFER v Brežicah (2019)

  Slika: Matti Pihlajamaa

ARHIV SLIK

_________________________

Projekt: Transformacija sovražnega govora v mladinskem delu

Namen projekta je opremiti mladinske delvake_ce in druge osebe, ki delajo s skupinami mladih, z metodologijo transformacije sovražnega govora. Sledi petim glavnim ciljem:

  1. Usposobiti ekipo 5-ih mladinskih trenerk_jev iz vsake partnerske organizacije na področju “Transformacije sovražnega govora”. Pri tem je ključnega pomena, da so mladinske_i trenerke_ji same osebe z marginaliziranimi oz. manjšinskimi ozadji.
  2. Usposobiti in opremiti vsako od treh partnerskih organizacij s trenersko strategijo, ki bo organizaciji omogočila strokoven in trajnosten pristop do področja naslavljanja, preprečevanja in transformacije sovražnega govora v mladinskem sektorju v vsaki od sodelujočih držav.
  3. Razviti priročnik oz.orodje za mladinske delavke_ce (uporaben za vse, ki delajo s skupinami mladih, kjer se pojavlja sovražni govor), ki jih bo metodološko opremil za naslavljanje sovražnega govora pri delu s skupinami mladih skozi transformativne pristope.
  4. Razviti enodnevni trening za mladinske delavke_ce, ki bodo implementirale_i trenerke_ji usposobljeni v tem projektu, tekom katerega bodo mladinske_i delavke_ci pridobili kompetence transformacije sovražnega govora pri delu z mladimi.
  5. Razviti priročnik za mladinske organizacije, organzacije za mlade, šole in druge organizacije, ki delajo s skupinami mladih, ki jim bo vodilo pri vzpostaviti notranje organizacijske strategije in sheme usposabljanja za tako imenovan “varen prostor pred sovražnim govorom in dejanji iz sovraštva”.

Projekt bo tako v 16 mesecih usposobil 15 mladinskih trenerk_jev z marginaliziranimi ozadji, usposobil 480 mladinskih delavk_cev ter vplival na 9600 mladih znotraj treh partnerskih držav: Slovenije, Irske in Finske. Dosegel bo pomemben vpliv na razvoj mladinskih sektorjev na področju naslavljanja sovražnega govora ter s tem dolgoročno prispeval k večji socialni vključenosti najbolj marginaliziranih mladih te k premagovanju rasizma, homofobije, ksenofobije in drugih oblik nestrponosti in diskriminacije.

—————————–

“Del bazena trenerk_jev Društva Parada ponosa je v okviru projekta Transformacija sovražnega govora v mladinskem delu preživela na Finskem.  Trenerke_ji so na tretjem srečanju v sodelovanju z udeleženkami_ci projekta iz Irske in Finske med drugim pisale priročnik in pripravljale trening za mladinske delavke_ce, obiskovale savno ter skakale v jezero.”

Slika: Neja Berlič

ARHIV SLIK

——————————-

Trening za mladinske delavke_ce

Slika: Marta Torres

ARHIV SLIK

_________________________

 

Projekt: Outside In – Transformacija sovražnega govora

Projekt se je izvedlo v sodelovanju petih evropskih nevladnih organizacij iz Finske, Portugalske, Irske, Slovenije in Škotske. Mladinskim delavkam_cem ponuja skrbno pripravljena in v praksi preizkušena orodja za alternativno odzivanje na pojav sovražnega govora v procesih mladinskega dela in neformalnega izobraževanja. Projekt sledi prepričanju, da sta neposredna konfrontacija in/ali izključevanje oseb, ki v kontekstu mladinskih aktivnosti uporabljajo sovražni govor, neustrezni in nekonstruktivni reakciji, zato želi ponuditi alternativna orodja, ki bodo združevala izkušnje posameznih organizacij pri delu z marginaliziranimi skupinami mladih – metode, postopke in smernice, ki bodo mladinskim delavkam_cem omogočili naslavljanje in razreševanje konfliktov ter pojavljanje sovražnega govora med mladimi na trajnostni način. Prav tako projekt ozavešča ter informira o sovražnem govoru in z njim povezanimi pojavi.

Z razvijanjem in razširjanjem oprijemljivih metod, sredstev in ukrepov v mladinskem delu projekt krepi mladinske delavke_ce za za boj proti sovražnemu govoru s katerim se srečujejo pri svojem delu, s pristopom transformacije pa  mlade spodbuja k participativnosti v družbenem okolju – angažiranje in vključevanje mladih, ki producirajo sovražni govor bo pripomoglo k preprečevanju njihove radikalizacije in/ali vključevanja v ekstremistične skupine in tolpe. Če bi se za transformacijo sovražnega govora aktivno angažirale mladinske organizacije po vsej Evropi bi lahko mlade, ki producirajo sovražni govor, ustrezno izzvali in spodbudili k reflektiranju lastnih pozicij ter jim omogočili, da razvijejo spoštljiva stališča do raznolikosti.

Rezultati so strnjeni v spletnem orodju – platformi, namenjeni mladinskim delavkam_cem. Projekt tako stremi k razširjanju dobre prakse transformativnega naslavljanja sovražnega govora s katerim se srečujejo mladinske_i delavke_ci ter preprečevanju radikalizacije mladih skozi njihovo vključevanje v okolje in družbo.

SPLETNA PLATFORMA

Projekt je strateško partnerstvo, ki se je izvedel v okviru programa ERASMUS+ Mladi v akciji.

Za več informacij o projektu smo na voljo na info@ljubljanapride.org

Font size