fbpx
X
Menu

Tudi mi smo del skupnosti

„Tudi mi smo del skupnosti“ je projekt namenjen vsem tistim, ki se srečujejo z večplastno diskriminacijo ter za organizacije, katerih uporabnice_ki so.

Cilja sta opolnomočenje LGBTIQ+ oseb, ki svoje spolne usmerjenosti/identitete ne morejo izživeti, ker je njihova druga „marginalna identiteta“ dojeta kot primarna in so zato v nevarnosti še večje izključitve ter osame;  in izdelava jasnih priporočil za organizacije, tako LGBT kot ostale, kako prilagoditi svoje programe, komunikacijske strategije in okolje delovanja, da bodo res delovale vključujoče.

Društvo Parada ponosa si je v zadnjih 2 letih prizadevalo za sistematično naslavljanje potreb najbolj marginaliziranih skupin LGBTIQ+ oseb, med njimi LGBTIQ+ begunk_cev i migrantk_ov, LBQ Rominj, LGBT brezdomk_cev in interspolnih oseb.

Program je nastal na podlagi analize podatkov o potrebah uporabnic_kov programov društva Parada ponosa, pridobljenih iz raziskave med mladimi LGBTIQ+ osebami starimi med 15 in 30 let, ki jo je društvo izvedlo v letu 2017 (vzorec preko 600 oseb), ter na podlagi prepoznanih potreb med LGBTIQ+ organizacijami.

Gre za podporno skupino za vse tiste, ki se vsak dan srečujejo z zatiranjem in diskriminacijo zaradi različnih identitet ter za ustvarjanje varnih/varnejših prostorov.

Projekt se izvaja od leta 2018 in je financiran s strani MOL sociala – Mestna občina Ljubljana.

Font size