fbpx

Preseganje kulture poniževanja – projekt ACF (2021-2023)

Namen projekta je odpravljanje družbenih in sistemskih ovir pri naslavljanju vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza v šolah.

CILJI
 • Omogočiti dostop do izvajanja aktivnosti LGBTIQ+ organizacijam v šolskem okolju s poudarkom na naslavljanju vrstniškega nasilja.
 • Naslavljanje vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete v šolskem okolju
 • Opolnomočenje LGBTIQ+ organizacij in šol za spopadanje s pritiski pri izvajanju aktivnosti z LGBTIQ+ vsebinami v šolskem okolju.

KLJUČNE AKTIVNOSTI

 • izobraževalne delavnice in razstave za mlade, pedagoške delavk_ce in starše (na Gimnaziji Ptuj)
 • usposabljanja mladih LGBTIQ+ oseb in trenerk_jev bazena društva (na področju pripovedovalstva, naslavljanja vrstniškega nasilja, izvajanja izobraževalnih aktivnosti, zagovorništva in javnega nastopanja ter oblikovanja priporočil)
 • študijska obiska na Norveškem in v Sloveniji
 • vzpostavitev mreže šol v Sloveniji, ki bi/že izvajajo LGBTIQ+ vsebine
 • analiza stanja in potreb šol v Sloveniji na področju naslavljanja vrstniškega nasilja v šolskem okolju
 • predstavitev skupnih potreb in priporočil šol in LGBTIQ+ organizacij Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

ZA KOGA?

 • mlade LGBTIQ+ osebe z intersekcijskimi identitetami, ki doživljajo vrstniško nasilje
  (-> bodo opolnomočene za deljenje svojih izkušenj v obliki pripovedništva, izvajanje projektnih aktivnosti na terenu, zagovorništvo svojih potreb)
 • mlade (učenke_ci, dijaki_nje), pedagoške delavke_ce in starši (na Gimnaziji Ptuj)
  (-> bodo bolj osveščeni in opremljeni z metodami za naslavljanje vrstniškega nasilja);
 • šole in LGBTIQ+ organizacije v Sloveniji
  (-> bodo preko pregleda potreb, analize stanja in smernicami delovanja na strateški ravni začeli naslavljati problem spopadanja z upori zoper njihovo delovanje na področju LGBTIQ+ vsebin);

https://acfslovenia.si/podprti-projekti/preseganje-kulture-ponizevanja/

   

  V projektu sodelujejo 3 organizacije: Društvo Parada ponosa kot prijavitelj ter LGBT organizacija Kvir mladina z Norveške in Gimnazija Ptuj iz Slovenije kot partnerja.

  Projekt je financiran s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveške 2014-2021, programa Active Citizens Fund v Sloveniji.