fbpx

NAMEN


Opolnomočenje in podpora (LGBTIQ+) mladih ter organizacij po Sloveniji za razvoj vključujočega in profesionaliziranega prostovoljstva.

CILJI

1. Promocija LGBTIQ+ prostovoljstva

Promocija LGBTIQ+ prostovoljstva v Sloveniji.

2. Okrepitev prostovoljskih organizacij

Okrepitev organizacije kot učeče se organizacije in mentorske podpore v smeri podpore za poglobljeno in posameznici_ku prilagojeno učno izkušnjo ter osebnostno rast skozi prostovoljsko delo.

3. Povečanje kvalitete izvajanja prostovoljstva

Povečanje kvalitete izvajanja koordinacije in mentoriranja prostovoljskega dela v (mladinskih) organizacijah.

KLJUČNE AKTIVNOSTI

DELAVNICE NA TERENU

Promocijske delavnice o LGBTIQ+ prostovoljstvu (za mlade) na terenu.

ESE PROSTOVOLJSTVO

Kratkoročno in dolgoročno ESE prostovoljstvo. Več o tem tukaj.

DELAVNICE ZA MENTORICE_JE

Delavnice za mentorice_je in koordinatorke_je prostovoljstva v (mladinskih) organizacijah. Več o tem tukaj.

SVETOVANJE IN PODPORA

Svetovanje in podpora drugim (mladinskim) organizacijam pri vključevanju LGBTIQ+ prostovoljk_cev. Več o tem tukaj.

PROMOCIJA

Izdelovanje različnih kreativnih promocijskih materialov za promocijo prostovoljstva. Primere promocijskih materialov si lahko ogledate tukaj.

UČINKI

1. VEČJA OZAVEŠČENOST JAVNOSTI

Med LGBTIQ+ skupnostjo v Sloveniji je razširjena zavest o pomenu prostovoljstva za skupnost in širše.

2. OPOLNOMOČENJE (LGBTIQ+) MLADIH

Opolnomočenje LGBTIQ+ mladih za aktivno participacijo v družbi skozi prostovoljsko delo.

3. KREPITEV RAZVOJA NVO

Krepitev razvoja širšega nevladnega sektorja.

ZA KOGA?

– LGBTIQ+ mlade
– ostale LGBTIQ+ osebe
– osebe z močnim zanimanjem za LGBTIQ+ teme

KAKO SE VKLJUČIŠ?

Pošlji e-mail na info@ljubljanapride.org s pripisom “Prostovoljstvo” v zadevi, predstavi se nam in na kratko napiši, na kakšen način bi želel_a prostovoljiti. Vključiš se lahko znotraj Evropske solidarnostne enote (ESE), prostovoljstva na Festivalu Parada ponosa in prostovoljstva pri ostalih aktivnostih in pri splošnemu delovanju društva. 

3 + 4 =

GRADIVA

Vključevanje in podpiranje LGBTIQ+ mladih v projektih (prostovoljstva) Evropske solidarnostne enote

Smernice za organizacije

Publikacija, ki je pred vami, ponuja nekaj enostavnih smernic in nasvetov za vključevanje LGBTIQ+ mladih v projekte prostovoljstva Evropske solidarnostne enote (ESE) ter za nudenje podpore v času izvajanja projekta. Smernice se da enostavno prilagoditi za udeleženke_ce projektov zaposlitve in pripravništva v programu ESE, poleg tega pa so v veliki meri relevantne tudi za druge LGBTIQ+ mlade, ki se v delovanje organizacije ne vključujejo prek programa ESE, pač pa so udeleženke_ci aktivnosti, sodelavke_ci, lokalne_i prostovoljke_ci …

Program je sofinanciran iz programa Europe for Citizens in Evropske solidarnostne enote.