fbpx

NAMEN


Celostno in strateško naslavljanje sovražnega govora v različnih kontekstih.

CILJI

1. Vzpostava interdisciplinarne koalicije

Vzpostava interdisciplinarne koalicije za naslavljanje sovražnega govora.

2. Izobraževanje o sovražnem govoru

Izobraževanje o pomenu in družbenih posledicah sovražnega govora.

3. Opolnomočenje oseb, ki delajo z mladimi

Opolnomočenje oseb, ki delajo s skupinami mladih na področju naslavljanja sovražnega govora.

KLJUČNE AKTIVNOSTI

USPOSABLJANJA

Usposabljanja za mlade, za mladinske in pedagoške delavke_ce.

SPLETNI ZEMLJEVID

Vzpostava spletnega zemljevida in mobilne aplikacije za mapiranje sovražnega govora v javnemu prostoru.

SODELOVANJE

Povezovanje in sodelovanje s partnerskimi organizacijami.

MEDIJSKA KAMPANJA

Medijska kampanja za ozaveščanje splošne javnosti.

UČINKI

1. VEČ PRIJAV SOVRAŽNEGA GOVORA

Povečano število prijav sovražnega govora obstoječim mehanizmom.

2. RAZVITI MEHANIZMI SOOČANJA S SOVRAŽNIM GOVOROM

Razviti mehanizmi in pristope soočanja z različnimi vrstami sovražnim govorom.

3. VEČJA OZAVEŠČENOST JAVNOSTI

Večja ozaveščenost javnosti o tem kaj je sovražni govor.

4. OZAVEŠČENOST IN USPOSOBLJENOST KADROV

Ozaveščenost in usposobljenost strokovnih kadrov s področja šolstva in mladine za prepoznavanje, naslavljanje in transformacijo sovražnega govora.

ZA KOGA?

– za vse, ki delajo z mladimi

– za mlade iz marginaliziranih skupin

– za organizacije, ki se ukvarjajo s področjem sovražnega govora in/ali marginaliziranimi skupinami

KAKO SE VKLJUČIŠ

Če v svojem okolju opazite: sovražni napis/ grafit ali že nevtraliziran ali dekontraminiran sovražni ali diskriminatorni govor, ga fotografirajte in nam fotografijo skupaj z lokacijo, na kateri se napis nahaja, ga pošljite preko spletnega obrazca na: https://decontramination.org/sl/

Vsak vaš prispevek k prikazu življenja ulice je izjemno dobrodošel!

i

GRADIVA

Boj proti diskriminaciji

Moj učni dnevnik

Pred vami je obsežen učni dnevnik, zastavljen kot učni pripomoček za pedagoške in druge šolske delavke_ce na področju naslavljanja neenakosti in diskriminacije v šolskem okolju. Sestavljen je iz različnih elementov: razlag teoretske podlage za razumevanje konceptov in ozadja družbene neenakosti, diskriminacije in izključevanja, vaj in refleksijskih vprašanj. Njihov namen je, da vas skupaj popeljemo skozi proces (boljšega) razumevanja tematike in poglobljenega vpogleda v vas same kot ključe akterke_je transformacije šolskega okolja v (bolj) vključujoče in varnejše za vse. Zato vas vabimo, da si vzamete dovolj časa za razumevanje ozadja, izpolnjevanje vaj in poglobljen razmislek o sebi in svojem delu.

Transformacija sovražnega govora v mladinskem delu

Praktični priročnik

Ta priročnik smo razvile_i z namenom pomagati mladinskim delavkam_cem transformirati sovražni govor ali vedenje v mladinskem delu. Sovraštvo – v obliki govora, vedenja ali odnosa – je oblika nasilja, ki je pogosto spregledano ali ignorirano. Če ostane nenaslovljeno, lahko v družbi hitro postane normalizirano ter se stopnjuje do fizičnega nasilja v širšem obsegu. Naslavljanje sovraštva, takoj ko se pojavi, jasno sporoča mladim, da je tovrstni govor ali vedenje škodljivo in nesprejemljivo. S tem pokažemo resnost sovraštva kot dejanja dehumanizacije.

Transformacija sovraštva v mladinskem delu

Priročnik za vse, ki delajo z mladimi

Ta priročnik je namenjen mladinskim delavkam_cem in vsem, ki delajo z mladimi in se pri svojem delu srečujejo s pojavom sovražnega govora in/ali sovražnega vedenja.

Osredotoča se na delo, ki ga moramo opraviti kot mladinske_i delavke_ci: ozaveščanje lastnih komunikacijskih veščin in veščin poslušanja, ustvarjanje varnejših prostorov, ki podpirajo učenje in spremembe, ter osredotočanje na delo s tistimi mladimi, ki s svojim govorom ali vedenjem širijo sovraštvo, ne glede na to, ali se tega zavedajo ali ne. Priročnik nam daje orodja za uporabo transformativnih praks pri delu z mladimi, da bi dosegle_i resnične spremembe v njihovem odnosu in vedenju.