fbpx

NAMEN


Celostno naslavljanje vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali izraza v mladinskem in šolskem okolju.

CILJI

1. Ozaveščanje javnosti o vrstniškem nasilju

Povečati prepoznavnost in ozaveščenost širše javnosti o vzrokih in posledicah vrstniškega nasilja, ki ga doživljajo mladi zaradi svoje spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza.

2. Opolnomočenje lgbtiq+ mladih

Opolnomočiti mlade LGBTIQ+ osebe z izkušnjo vrstniškega nasilja za soočanje s travmatičnimi izkušnjami ter uporabo lastnih izkušenj skozi pripovedništvo (storytelling) in umetnost.

3. Ustvarjanje
varnejših prostorov

Ustvarjanje varnega prostora za izmenjavo in deljenje osebnih zgodb in izkušenj diskriminacije, nadlegovanja, spletnega ustrahovanja in premagovanja le-teh z osebnim opolnomočenjem za žrtve.

4. Sodelovanje s šolami
v Sloveniji

Razvoj celostnega modula za sodelovanje s šolami v Sloveniji na področju naslavljanje problematike vrstniškega nasilja v šolskem okolju v obliki izobraževalnih aktivnosti.

KLJUČNE AKTIVNOSTI

USPOSABLJANJA

(Eno- in večdnevna) za mlade, pedagoške in mladinske delavke_ce, starše in trenerke_je na temo naslavljanja vrstniškega nasilja in pripovedovalstva ter varnejšega prostora in podpore mladim.

RAZSTAVA

Razstava vključuje umetniška dela LGBTIQ+ (mladih) oseb, ki so nastala na podlagi njihove izkušnje z vrstniškim nasiljem in/ali nasiljem na spletu.

ŠTUDIJSKI OBISKI

Študijski obiski za izmenjavo izkušenj, strategij in metod dela za naslavljanje vrstniškega nasilja v šolskem okolju.

PRIPOROČILA IN ANALIZA

Analiza stanja in potreb šol v Sloveniji na področju vključevanja LGBTIQ+ vsebin v šolske aktivnosti.

UČINKI

1. VEČJA OZAVEŠČENOST MLADIH

Večja ozaveščenost mladih na splošno o pojavu vrstniškega nasilja in odzivanju nanj.

2. OPOLNOMOČENJE ŠOL

Senzibilizacija in opolnomočenje šol za naslavljanje vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.

3. VEČJA OZAVEŠČENOST JAVNOSTI

Večja ozaveščenost strokovne in širše javnosti o doživljanju in posledicah vrstniškega nasilja, ki ga doživljajo LGBTIQ+ mladi / ki prizadane LGBTIQ+ mlade.

4. OPOLNOMOČENJE LGBTIQ+ MLADIH

Opolnomočenje mladih LGBTIQ+ oseb, ki so doživele/doživljajo vrstniško nasilje na podlagi spolne usmerjenosti in/ali izraza.

4. RAZUMEVANJE VRSTNIŠKEGA NASILJA V ŠOLAH

Celosten vpogled in razumevanje področja naslavljanja vrstniškega nasilja v šolskem okolju v Sloveniji.

ZA KOGA?

– za (LGBTIQ+) mlade

– za pedagoške delavke_ce in starše

– za šole in LGBTIQ+ organizacije

– za mladinske delavke_ce

KAKO SE VKLJUČIŠ

Kot mlada LGBTIQ+ oseba
z izkušnjo vrstniškega nasilja: 

i

GRADIVA

Naslavljanje vrstniškega nasilja

Publikacija

Okolica vrstniškega nasilja pogosto ne opazi, ker takšno vedenje vidi zgolj kot del odraščanja ali neškodljivo šalo. To pa ni res! Nobena oseba si tega ne zasluži, in ni kriva za to, kar se ji dogaja. Vsako nasilje je nasilje in nanj je potrebno reagirati. V publikaciji lahko najdeš resnične zgodbe in umetniška dela svojih vrstnic_kov, o njihovih izkušnjah z vrstniškim nasiljem. Ko jih bereš in gledaš, te vabimo, da razmisliš o tem, ali si ti sam_a doživel_a kaj podobnega? Morda poznaš koga, ki to doživlja ali je doživljal kaj podobnega? Si se obrnil_a na koga ali nasilje prijavil_a? Bi želel_a vedeti na koga se lahko obrneš? Odgovore na to in inspiracijo kaj lahko narediš in kako lahko odreagiraš najdeš v nadaljevanju te publikacije.