fbpx

NAMEN


Celostno naslavljanje problematike brezdomnosti in stanovanjske izključenosti med LGBTIQ+ mladimi.

CILJI

1. Ozaveščanje o brezdomnosti LGBTIQ+ mladih

Vzpostaviti razumevanje in poznavanje stanja na področju bivanjskih razmer LGBTIQ+ oseb v Sloveniji in fenomena tveganja za brezdomnost in stanovanjsko izključenost.

2. Prevenitvno delo in podpora ogroženim LGBTIQ+ mladim

Vzpostavitev preventivnih in podpornih storitev za mlade LGBTIQ+ osebe s povečanim tveganjem za brezdomnost ali stanovanjsko izključenost.

3. Prevenitvno delo in podpora ogroženim LGBTIQ+ mladim

Vzpostavitev mehanizma kratkoročnih kriznih namestitev za mlade LGBTIQ+ osebe v hudi (stanovanjski) stiski.

4. Sistemsko naslavljanje problematike

Zagovorništvo in dialog z relevantnimi odločevalkami_ci za sistemsko naslavljanje problematike.

KLJUČNE AKTIVNOSTI

KRATKOROČNE NAMESTITVE

Mehanizem kratkoročnih kriznih namestitev za mlade LGBTIQ+ osebe v hudi (stanovanjski) stiski.

PODPORA LGBTIQ+ MLADIM

Preventivne in podporne storitve za mlade LGBTIQ+ osebe s povečanim tveganjem za brezdomnost in stanovanjsko izključenost.

TERENSKO DELO

Skupnostno terensko delo in vzpostavljanje prostora za vrstniško podporo.

SODELOVANJE Z ORGANIZACIJAMI

Povezovanje in sodelovanje s partnerskimi organizacijami za vzpostavljanje bolj vključujočih in senzibilnih storitev na tem področju.

RAZISKOVANJE

Raziskovanje stanja na področju bivanjskih razmer LGBTIQ+ oseb v Sloveniji.

OZAVEŠČANJE IN ZAGOVORNIŠTVO

Ozaveščanje splošne in strokovne javnosti ter zagovorništvo.

UČINKI

1. OZAVEŠČENOST O BREZDOMNOSTI

Ozaveščenost strokovne in širše javnosti o specifikah brezdomnosti in stanovanjske izključenosti LGBTIQ+ mladih.

2. OBSTOJ LGBTIQ+ SPECIFIČNE STORITVE

Obstoj LGBTIQ+ specifične storitve na področju brezdomnosti in stanovanjske izključenosti.

3. VEČJA OZAVEŠČENOST JAVNOSTI

Ozaveščenost odločevalk_cev ter širše javnosti o razsežnosti problematike brezdomnosti in stanovanjske izključenosti LGBTIQ+ populacije s poudarkom na LGBTIQ+ mladih.

4. VPOGLED V RAZMERE V SLOVENIJI

Vpogled v razmere in boljše razumevanje stanja na področju bivanjskih razmer LGBTIQ+ oseb v Sloveniji.

ZA KOGA?

Mlade LGBTIQ+ osebe v bivanjski ali stanovanjski stiski:

– ki nimajo dostopa do ustreznega bivališča

– ki v svojem bivališču doživljajo diskriminacijo ali nasilje

– ki si iz različnih razlogov ne morejo zagotoviti osnovnih pogojev za preživetje

– ki imajo povečano tveganje, da se znajdejo v kateri od prej naštetih situacijah

KAKO SE VKLJUČIŠ

Piši nam na sqvot@ljubljanapride.org!

4 + 2 =

i

GRADIVA

LJUBO DOMA? – Bivanjske razmere LGBTIQ+ oseb v Sloveniji 

Raziskovalno poročilo

Avtorici: Vesna Štefanec in Mateja Morić

V okviru programa Sqvot je nastalo pričujoče raziskovalno poročilo, katerega namen je narediti prvi korak na področju raziskovanja stanja in analize potreb na področju bivanjskih razmer LGBTIQ+ mladih v Sloveniji. Poročilo je skupek bolj in manj obsežnih analiz podatkov, ki smo jih pridobile_i v preteklem letu, in ponuja vpogled v različne segmente in stanja, ki so pomembna za razumevanje in naslavljanje stanovanjske izključenosti in brezdomnosti mladih LGBTIQ+ oseb.

Program je financiran s strani: