fbpx
X
Menu

Publikacije

Vključujoče organizacije - priročnik za organizacijski razvoj

Leta 2017 je pet organizacij iz petih držav, ki delajo z marginaliziranimi skupinami mladih, vzpostavilo partnerstvo, da bi naslovile vedno večjo potrebo v mladinskem delu širom Evrope: odgovoriti na sovražni govor in sovražno vedenje v mladinskem delu, uperjeno proti marginaliziranim skupinam mladih.

Društvo Parada ponosa, National Youth Council of Ireland (Irski nacionalni mladinski svet) in Rauhankasvatusinstituutti RKI ry (Inštitut za mirovno izobraževanje) s Finske smo s skupnimi močmi razvile_i celostno orodje, v prvi vrsti namenjeno podpori organizacij, ki želijo postati bolj vključujoče.

Vključevanje in podpiranje LGBTIQ+ mladih v projektih (prostovoljstva)
Evropske solidarnostne enote

Smernice za organizacije

Publikacija, ki je pred vami, ponuja nekaj enostavnih smernic in nasvetov za vključevanje LGBTIQ+ mladih v projekte prostovoljstva Evropske solidarnostne enote (ESE) ter za nudenje podpore v času izvajanja projekta. Smernice se da enostavno prilagoditi za udeleženke_ce projektov zaposlitve in pripravništva v programu ESE, poleg tega pa so v veliki meri relevantne tudi za druge LGBTIQ+ mlade, ki se v delovanje organizacije ne vključujejo prek programa ESE, pač pa so udeleženke_ci aktivnosti, sodelavke_ci, lokalne_i prostovoljke_ci …

Transformacija sovraštva v mladinskem delu - Priročnik za vse, ki delajo z mladimi

Ta priročnik je namenjen mladinskim delavkam_cem in vsem, ki delajo z mladimi in se pri svojem delu srečujejo s pojavom sovražnega govora in/ali sovražnega vedenja.

Transformacija sovražnega govora v mladinskem delu - Praktični priročnik

Ta priročnik smo razvile_i z namenom pomagati mladinskim delavkam_cem transformirati sovražni govor ali vedenje v mladinskem delu. Sovraštvo – v obliki govora, vedenja ali odnosa – je oblika nasilja, ki je pogosto spregledano ali ignorirano. Če ostane nenaslovljeno, lahko v družbi hitro postane normalizirano ter se stopnjuje do fizičnega nasilja v širšem obsegu. Naslavljanje sovraštva, takoj ko se pojavi, jasno sporoča mladim, da je tovrstni govor ali vedenje škodljivo in nesprejemljivo. S tem pokažemo resnost sovraštva kot dejanja dehumanizacije.

Inclusive Organisations - Manual for organisational development

This manual is primarily tailored for youth organisations, both youth-led and those working for and with youth. But ultimately it is useful for any sized or type of organisation, institution or public body that wants to develop further in the direction of becoming more inclusive and non-discriminatory towards people with marginalised backgrounds. The core added value of this manual is the concrete support it offers to you in your own organisational reflections, hence it is most appropriate for any organisational manager, staff member(s), group leaders or volunteers who are regularly engaging with the organisation, planning its programmes and activities and implementing the work with participants/beneficiaries (be it youth or other target groups).

Transforming Hate in Youth Settings - Practical Toolkit

Avtorice_ji: Projekt OutsideIn

Ta priročnik je namenjen mladinskim delavkam_cem in vsem, ki delajo z mladimi in se pri svojem delu srečujejo s pojavom sovražnega govora in/ali sovražnega vedenja.

Osredotoča se na delo, ki ga moramo opraviti kot mladinske_i delavke_ci: ozavestiti lastne komunikacijske veščine in veščine poslušanja; ustvarjati varnejše prostore, ki podpirajo učenje in spremembe pri mladih; ter se osredotočiti na delo s tistimi mladimi, ki s svojim govorom ali vedenjem širijo sovraštvo, ne glede na to, ali se tega zavedajo ali ne. Priročnik nam daje orodja za uporabo transformativnih praks pri delu z mladimi, da bi dosegle_i resnične spremembe v njihovem odnosu in vedenju.

Transforming Hate in Youth Settings - An Educational Tool and Practice Manual for those working with Young People

This Manual is designed to support youth workers engaging with young people who express hateful speech and/or behaviour in youth settings.

It focuses on our practice as youth workers: to become more aware of our communication and listening skills; to understand how we can create safer spaces in youth settings that support learning and change to happen; and to focus on working with those young people that spread hate – through their speech or behaviour – whether they are conscious of doing so or not. The Manual gives us the tools to work towards transformative practice with young people with the aim of bringing about a real change in attitudes and behaviours with young people.

Font size