fbpx
X
Menu
*presledek*
*presledek*

Lovro Centrih

Svojo pot trenerja sem začel pred 17 leti. Sodeloval sem pri razvoju, implementaciji in facilitaciji prek 50 projektov, seminarjev in treningov YOUTH in kasneje Youth in Action programov Evropske unije za različne nevladne organizacije in Unesco. Pokrival sem teme kreativnosti v mladinskem delu, projektnega menedžmenta in komunikacijskih strategij nevladnih organizacij za doseganje družbenih sprememb. Kasneje in v zadnjem času se ukvarjam s temami enakopravnosti med spoloma, vključevanja depriviligiranih skupin na podlagi spola in izobraževanja na temo človekovih pravic s fokusom na človekovih pravicah in vključenosti LGBTIQ+ oseb.

Reference:

 • Kreativnost za mlade sveta
  Moja vloga: Projektni koordinator, vodja trenerjev, trenerstvo
  Obseg oz. trajanje: 2 leti
  Ciljne skupine: Mladi, od 17. do 30. leta
  Organizator/Izvajalec: HoChiMinh Youth Union, Vietnam Youth centre, Povod Slovenija, STCSM Shanghai

 • Skupnostne delavnice v ČMC Zalog
  Moja vloga: Fasilitacija, vodja projekta
  Obseg oz. trajanje: 1 leto
  Ciljne skupine: Mladi, od 14. do 25. leta starosti
  Organizator/Izvajalec: ČMC Zalog, DIH

 • Kultura poniževanja
  Moja vloga: Razvoj modulov delavnic, fasilitacija
  Obseg oz. trajanje: 2 leti
  Ciljne skupine: Mladi, od 10. do 30. leta
  Organizator/Izvajalec: Društvo Parada ponosa

Kot trener_ka sem se usposabljal_a pri/na:

 • Art of CommYOUnication (Srbija)
  Izvajalec: Balkanska inciativa za toleranciju
  Trajanje: 7 dni
  Tip treninga: Trening za trenerke_je s področja komunikacijskih in medijskih strategij nevladnih organizacij za doseganje družbenih sprememb.
  Certifikat: DA
 • Equality is given! – gender education (Albanija)
  Izvajalec: NSGK
  Trajanje: 6 dni
  Tip treninga: Trening za trenerke_je in mladinske delavke_ce s področja spola, promocije enakosti med spoloma in vključevanja depriviligiranih skupin na podlagi spola.
  Certifikat: DA
 • ToF – Training of Facilitators in Erasmus+ Youth III Edition (Portugalska) 
  Izvajalec: Juventude Portugal / NA for Erasmus Portugal
  Trajanje: 8 dni
  Tip treninga: Trening za facilitatorke_je, ki delajo na področju mladine, podprt s strani nacionalne agencije za Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji, MOVIT.
  Certifikat: DA
Font size