fbpx
X
Menu
*presledek*
*presledek*

Mateja Morić

Od leta 2012 pri svojem delu uporabljam neformalno metodologijo izobraževanja. Delala sem z odraslimi, ki so bile_i storilke_ci kriminalnih dejanj, z ranljivimi skupinami mladih ter z otroki. V zadnjih 3 letih ustvarjam, izvajam in evalviram različne delavnice in treninge za LGBTIQ+ skupnost in mlade, ki pripadajo drugim marginaliziranim skupinam. Razno znanje sem pridobila s sodelovanjem in organiziranjem različnih dejavnosti, ki mobilizirajo mlade in spremembe v družbi. Področja zanimanja: sovražni govor, vrstniško nasilja, LGBTIQ+, restorativna pravičnost, spodbujanje prostovoljstva in solidarnosti.

Reference:

 • delavnice Premagovanje kulture poniževanja: izražanje nasilja nad umetnostjo
 • delavnice o prepoznavanju, reagiranju in transformaciji sovražnega govora
 • delavnice Kultura poniževanja

Kot trener_ka sem se usposabljal_a pri/na:

 • Študij socialne pedagogike
  Obseg: 5 let
  Izvajalec: Edukacijsko rehabilitacijski fakutet, Zagreb, Hrvaška
  Certifikat: da
 • Mednarodni trening za trenerke_je »Outside IN – Transformation of Hate in Youth Work« Setting (Erasmus+)
  Obseg oz. trajanje: september 2017 – marec 2019
  Organizator/izvajalec: Društvo Parada ponosa (Slovenija), Mirovni inštitut (Peace Institute Finland), Irski nacionalni mladinski svet (NYCI Ireland), Interfaith Scotland, Ha Momento (Portugalska)
  Certifikat: ne
 • SAFER: Mednarodni trening za mentorice_je
  Obseg: 2 rezidenčna treninga
  Organizator: Društvo Parada ponosa (Slovenija), Mirovni inštitut (Peace Institute Finland), Irski nacionalni mladinski svet (NYCI Ireland)
  Certifikat: da
Font size