fbpx

EVA JUS

Osebni podatki:

Zaimek: ona

Letnica rojstva: 1988

Lokacija: Ljubljana, Slovenija

Jeziki: slovenščina, angleščina

Opis
trenerke_ja:

Z neformalnim izobraževanjem sem se začela ukvarjati leta 2006 preko impro gledališča. Od takrat uporabljam gledališke metode za naslavljanje najrazličnejših tem. Vodim tedenske delavnice za srednješolce ter za otroke in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju. Poleg gledališča se osredotočam na teme kot so: skupinska dinamika, inkluzija, feminizem, intersekcionalnost, aktivizem, pripovedovalstvo itn.

 Reference:

Improkluzija: Skupinska dinamika in vključevanje napak v izobraževalni proces (2020)
 • Moja vloga: trenerka
 • Obseg oz. trajanje: 8 ur
 • Ciljne skupine: zaposlene_i v vzgojno-izobraževalnih zavodih
 • Organizator/Izvajalec: Društvo IMPRO
Storytelling (2019)
 • Moja vloga: trenerka
 • Obseg oz. trajanje: 3 delavnice po 3h
 • Ciljne skupine: trenerke_ji
 • Organizator/Izvajalec: Društvo Parada ponosa
Identity maze (2018)
 • Moja vloga: fasilitatorka
 • Obseg oz. trajanje: 7 dni
 • Ciljne skupine: mladinski delavci in izobraževalci, ki delajo z marginaliziranimi skupinami
 • Organizator/Izvajalec: Društvo za kulturo inkluzije

Kot trenerk_ka sem se
usposabljal_a pri/na:

Enoletno usposabljanje za mentorje impro gledališča

2005-2006: enoletno usposabljanje za mentorje impro gledališča

Bodigatreba, organizacija ŠILA – Šolska impro liga

Play and Change

2013: 10 dnevni rezidenčni trening za trenerje in mladinske delavce na temno uporabe gledaliških metod za socialno vključevanje

Pomoč z improvizacijo

2018:  (Michaela Puchalková, v okviru mednarodnega festivala Goli oder), celodnevna delavnica za mladinske delavce, ki pri svojem delu uporabljajo impro gledališče

BAZEN TRENERK_JEV

DRUŠTVA PARADA PONOSA

Bazen trenerk_jev sestavlja ekipa sestavlja ekipa usposobljenih in motiviranih trenerk_jev neformalnega izobraževanja, ki vse_i prihajajo iz LGBTIQ+ skupnosti. Pri svojem trenerskem delu izhajajo iz metodoloških pristopov neformalnega izobraževanja in mladinskega dela, vsak_a pa ima dodatno še druge profesionalne kvalifikacije od socialne pedagogike do politologije in mednarodnih odnosov.