fbpx

FILIP VURNIK

Osebni podatki:

Zaimek: on

Letnica rojstva: 1994

Lokacija: Ljubljana, Slovenia

Jeziki: slovenščina, angleščina

Opis
trenerke_ja:

V zadnjih treh letih sem začel s pridobivanjem izkušenj kot trener in z izvajanjem delanic za osebe med 15. in 30. letom, še posebno s pripadnicami_ki LGBTIQ+ skupnosti.

 Reference:

LGBTQ+ mladinski tabor: Varen prostor
  • Moja vloga: trener in del pripravljalne ekipe
  • Obseg oz. trajanje: 3 dni
  • Ciljne skupine: LGBTQ+ osebe med 16. and 30. letom
  • Organizator/Izvajalec: DIC Legebitra
    Bil sem del pripravljalne ekipe in vodil delavnice, kakor tudi na LGBTQ+ mladinskih taborih v novembru 2015 in aprilu 2016.
Delavnice za projekt Outside In: Transformacija sovražnega govora
  • Moja vloga: soustvarjanje in vodenje delavnice naslavljanja sovražnega govora
  • Obseg oz. trajanje: 270 min
  • Ciljne skupine: mladinske_i delavke_ci
  • Organizator/Izvajalec: Društvo Parada ponosa, Bloom (Portugalska)/Ha Moment (Portugalska), Interfaith Scotland (VB), Nacionalni mladinski svet (Irska), RKI (Mirovnoizobraževalni inštitut, Finska).

Kot trenerk_ka sem se
usposabljal_a pri/na:

Outside In: Transformacija sovražnega govora, projekt Erasmus+

BAZEN TRENERK_JEV

DRUŠTVA PARADA PONOSA

Bazen trenerk_jev sestavlja ekipa sestavlja ekipa usposobljenih in motiviranih trenerk_jev neformalnega izobraževanja, ki vse_i prihajajo iz LGBTIQ+ skupnosti. Pri svojem trenerskem delu izhajajo iz metodoloških pristopov neformalnega izobraževanja in mladinskega dela, vsak_a pa ima dodatno še druge profesionalne kvalifikacije od socialne pedagogike do politologije in mednarodnih odnosov.