fbpx

KATJA ŠTEFANEC

Osebni podatki:

Zaimek: ona

Letnica rojstva: 1996

Lokacija: Ljubljana, Slovenija

Jeziki: slovenščina, angleščina

Opis
trenerke_ja:

Svojo trenersko pot sem začela leta 2017, ko sem se pridružila dvema mednarodnima projektoma, ki sta mi omogočila učenje in pridobivanje izkušenj pri zasnovi, vodenju ter facilitaciji delavnic za mlade ali odrasle ciljne skupine v kulturno raznoliki skupini aktivistk_ov in trenerk_jev iz petih držav. Od takrat sem se usposabljala predvsem v okviru trenerskega bazena Društva Parada ponosa in sem izpeljala več delavnic, izobraževanj in študijskih obiskov. Najbolj vešča sem pri temah, ki naslavljajo LGBTIQ+ pravice, intersekcionalnost, sistemsko diskriminacijo, sovražni govor, medvrstniško nasilje, angažiranje mladih v politiki ter aktivzem skozi pripovedovanje zgodb.

 Reference:

Digitalna facilitacija na Evropski mladinski konferenci
 • Vloga: Digitalno sem sofacilitirala zaključni dogodek 8. cikla mladinskega dialoga s temo ‘Participacija in prostor za vse’ (9. Evropski mladinski cilj).

 • Trajanje: 26. – 30. september 2021

 • Ciljna skupina: predstavnice_ki mladih, odločevalke_ci in strokovnjaki_nje s področja mladinskega sektorja

 • Organizatorke_ji: Urad RS za mladino v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije

Študijski obisk Festivala Parada ponosa 2018
 • Vloga: Sofacilitirala sem mednarodni študijski obisk z vsebinami o LGBTIQ+ organizacijah v Sloveniji, Paradi ponosa kot protestu in Intersekcionalnosti.

 • Trajanje: 17. – 24. junij 2018

 • Ciljna skupina: Mladinske_i delavke_ci ali osebe, ki delajo s skupinami mladih

 • Organizatorke_ji: Društvo Parada ponosa in Erasmus +

Treningi za projekt Outside In: Transformacija sovražnega govora
 • Vloga: soustvarjanje in vodenje treningov o prepoznavanju, reagiranju in transformaciji sovražnega govora

 • Trajanje na delavnico: 270 min

 • Ciljna skupina: Mladinske_i delavke_ci ali osebe, ki delajo s skupinami mladih

 • Organizatorke_ji: Društvo Parada ponosa, Bloom (Portugalska), Interfaith Scotland, National Youth Council of Ireland, RKI (The Peace Education Institute, Finnland).

Delavnice Kulture poniževanja
 • Vloga: soustvarjanje in vodenje delavnic ter mladinskega tabora o medvrstniškem nasilju in pripovedništvu

 • Trajanje na delavnico: 120 min na delavnico, 4 dnevni tabor

 • Ciljna skupina: Najstnice_ki

 • Organizatorke_ji: Društvo Parada ponosa

Kot trenerk_ka sem se
usposabljal_a pri/na:

Mednarodni trening za trenerke_je »Outside In – Transformation of Hate in Youth Work«

Obseg: september 2017 – marec 2019 

Organizatorke_ji/izvajalke_ci: ERASMUS+, Društvo Parada ponosa, Mirovni inštitut (Peace Institute Finland), Irski nacionalni mladinski svet (NYCI Ireland), Interfaith Scotland, Ha Momento (Portugalska) 

Usposabljanje za trenerke_je v mladinskem delu 

Obseg: 5. – 8. april 2018

Organizator_ke/izvajalke_ci: Mladinski svet Slovenije

BAZEN TRENERK_JEV

DRUŠTVA PARADA PONOSA

Bazen trenerk_jev sestavlja ekipa sestavlja ekipa usposobljenih in motiviranih trenerk_jev neformalnega izobraževanja, ki vse_i prihajajo iz LGBTIQ+ skupnosti. Pri svojem trenerskem delu izhajajo iz metodoloških pristopov neformalnega izobraževanja in mladinskega dela, vsak_a pa ima dodatno še druge profesionalne kvalifikacije od socialne pedagogike do politologije in mednarodnih odnosov.