fbpx

LOVRO CENTRIH

Osebni podatki:

Zaimek: on

Letnica rojstva: 1986

Lokacija: Ljubljana, Slovenija

Jeziki: slovenščina, angleščina, nemščina, hrvaščina

Opis
trenerke_ja:

Svojo pot trenerja sem začel pred 17 leti. Sodeloval sem pri razvoju, implementaciji in fasilitaciji prek 50 projektov, seminarjev in treningov YOUTH in kasneje Youth in Action programov Evropske unije za različne nevladne organizacije in Unesca. Pokrival sem teme kreativnost v mladinskem delu, projektni menedžment in komunikacijske strategije nevladnih organizacij za doseganje družbenih sprememb. Kasneje in v zadnjem času se ukvarjam s temami enakopravnosti med spoloma, vključevanja depriviligiranih skupin na podlagi spola in izobraževanja na temo človekovih pravic, s fokusom na človekove pravice in vključenost LGBTIQ+ oseb.

 Reference:

Kreativnost za mlade sveta
 • Moja vloga: projektni koordinator, vodja trenerjev, trenerstvo
 • Obseg oz. trajanje: 2 leti
 • Ciljne skupine: mladi, od 17. do 30. leta
 • Organizator/Izvajalec: HoChiMinh Youth Union, Vietnam Youth centre, Povod Slovenija, STCSM Shanghai
Skupnostne delavnice v ČMC Zalog
 • Moja vloga: fasilitacija, vodja projekta
 • Obseg oz. trajanje: 1 leto
 • Ciljne skupine: mladi, od 14. do 25. leta starosti
 • Organizator/Izvajalec: ČMC Zalog, DIH
Kultura poniževanja
 • Moja vloga: razvoj modulov delavnic, fasilitacija
 • Obseg oz. trajanje: 2 leti
 • Ciljne skupine: mladi, od 10. do 30. leta
 • Organizator/Izvajalec: Društvo Parada ponosa

Kot trenerk_ka sem se
usposabljal_a pri/na:

Balkanska inciativa za toleranciju: Art of CommYOUnication (Srbija)

Trening za trenerke_je s področja komunikacijskih in medijskih strategij nevladnih organizacij za doseganje družbenih sprememb.

NSGK: Equality is given! – gender education (Albanija)

Trening za trenerke_je in mladinske delavke_ce s področja spola, promocije enakosti med spoloma in vključevanja depriviligiranih skupin na podlagi spola.

Juventude Portugal: ToF – Training of Facilitators in Erasmus+ Youth III Edition (Portugal)

Trening za fasilitatorke_je, ki delajo na področju mladine, podrt s strani MOVIT, nacionalne agencije za Erasmus+ v Sloveniji.

BAZEN TRENERK_JEV

DRUŠTVA PARADA PONOSA

Bazen trenerk_jev sestavlja ekipa sestavlja ekipa usposobljenih in motiviranih trenerk_jev neformalnega izobraževanja, ki vse_i prihajajo iz LGBTIQ+ skupnosti. Pri svojem trenerskem delu izhajajo iz metodoloških pristopov neformalnega izobraževanja in mladinskega dela, vsak_a pa ima dodatno še druge profesionalne kvalifikacije od socialne pedagogike do politologije in mednarodnih odnosov.