fbpx

MATEJA MORIĆ

Osebni podatki:

Zaimek: ona

Letnica rojstva: 1991

Lokacija: Ljubljana, Slovenija

Jeziki: slovenščina, angleščina, hrvaščina

Opis
trenerke_ja:

Od leta 2012 pri svojem delu uporabljam neformalno metodologijo izobraževanja. Ustvarjam, izvajam in evalviram različne delavnice in treninge za LGBTIQ+ skupnost, mlade, ki pripadajo drugim marginaliziranim skupinam in osebe, ki delajo z mladimi. Razno znanje sem pridobila s sodelovanjem in organiziranjem različnih aktivnosti, ki mobilizirajo mlade in spremembe v družbi. Članica sem bazena trenerk_jev Mladinskega sveta Slovenija. 

Teme, oz. področja, ki prevladujejo pri mojem trenerskem delu so: 

 • vključevanje marginaliziraih skupin,
 • sovražni govor in sistemi zatiranja,
 • mentorstvo in koordinacija skupin mladih, 
 • vrstniško nasilje,
 • spodbujanje prostovoljstva in solidarnosti.

 Reference:

Mednarodni trening Vključujoče organizacije
 • Moja vloga: trenerka

 • Obseg oz. trajanje: 5 dni 

 • Ciljne skupine: mladinske_i delavke_ci z izkušnjami na koordinacijskih ali vodstvenih položajih v organizaciji 

 • Organizator/izvajalec: Društvo Parada ponosa

Mednarodni trening LGBTIQ+ stanovanjska izključenost in manjšinski stres
 • Moja vloga: trenerka

 • Obseg oz. trajanje: 5 dni 

 • Ciljne skupine: mladinske_i delavke_ci, izobraževalke_ci, terenski delavci, ki delajo v okviru programov in aktivnosti, ki so povezani z ali se zanimajo za temo LGBTIQ+ stanovanjske izključenosti in manjšinskega stresa.

 • Organizator/izvajalec: Društvo Parada ponosa

Usposabljanja za mentorice_je za delo z NEET populacijo
 • Moja vloga: trenerka 

 • Obseg oz. trajanje: 5 srečanj 

 • Ciljne skupine: mladinske_i delavke_ci, osebe, zaposlene za Zavodu za zaposlovanje 

 • Organizator/izvajalec: Mladinski svet Slovenije

Kot trenerk_ka sem se
usposabljal_a pri/na:

Študij socialne pedagogike

Obseg oz. trajanje: 5 let

Organizator/izvajalec: Edukacijsko rehabilitacijski fakutet, Zagreb, Hrvaška

Potrdilo/certifikat: da

Mednarodni trening za trenerke_je »Outside IN – Transformation of Hate in Youth Work« Setting (Erasmus+)

Obseg oz. trajanje: september 2017 – marec 2019

Organizator/izvajalec: Društvo Parada ponosa (Slovenija), Mirovni inštitut (Peace Institute Finland), Irski nacionalni mladinski svet (NYCI Ireland), Interfaith Scotland, Ha Momento (Portugalska)

Potrdilo/certifikat: ne

SAFER: Mednarodni trening za mentorice_je

Obseg oz. trajanje: 2 rezidenčna treninga

Organizator/Izvajalec: Društvo Parada ponosa (Slovenija), Mirovni inštitut (Peace Institute Finland), Irski nacionalni mladinski svet (NYCI Ireland)

Potrdilo/certifikat: da

BAZEN TRENERK_JEV

DRUŠTVA PARADA PONOSA

Bazen trenerk_jev sestavlja ekipa sestavlja ekipa usposobljenih in motiviranih trenerk_jev neformalnega izobraževanja, ki vse_i prihajajo iz LGBTIQ+ skupnosti. Pri svojem trenerskem delu izhajajo iz metodoloških pristopov neformalnega izobraževanja in mladinskega dela, vsak_a pa ima dodatno še druge profesionalne kvalifikacije od socialne pedagogike do politologije in mednarodnih odnosov.