fbpx

Trening v okviru projekta SAFER

25. Nov. 2019

V Brežicah je od 5. – 9. novembra 2019 potekal drugi del treninga v okviru večletnega projekta SAFER (Schools Act For Equal Rights), ki ga na Društvu Parada ponosa izvajajo v sodelovanju s šestimi partnerskimi organizacijami iz Finske, Estonije in Slovenije, in sicer s Peace Education Institute (Finska), Educational Department of Kokkola (Finska), Mondo (organizacija za globalno učenje iz Estonije), Noored Kooli (Estonija), Tammsalu Gümnasium (srednja šola iz Estonije) in Osnovno šolo Nove Fužine. 

Namen projekta je opremiti učiteljice_e, pedagoške delavke_ce in drugo šolsko osebje, ki redno dela s skupinami mladih, z orodji za prepoznavanje, naslavljanje in transformacijo sovražnega govora, vrstniškega nasilja in drugih izključujočih praks v šolskem okolju. Osredotoča se na preoblikovanje šol v varnejše prostore tako za učenke_ce kot za učiteljice_e in druge pedagoške delavke_ce, ki nudijo osebam iz marginaliziranih skupin in ranljivim mladim možnost izraziti sebe, sodelovati in pripadati brez strahu, da bi bile_i izključene_i, nadlegovane_i ali deležne_i kakršnekoli druge oblike diskriminacije in nasilja.

V okviru projekta udeleženke_ci podrobneje spoznajo, kako odnosi moči, privilegiji in predsodki vplivajo na izobraževalne sisteme, strukture in tradicije. V varnejšem prostoru jim je omogočeno stopiti iz območja udobja na pot učenja, kjer s pomočjo samorefleksije in vpogleda v širše sistemske strukture kritično vrednotijo svoje delo. V tem kontekstu učenje velikokrat pomeni, da je potrebno premisliti svoja stališča, vzorce in delovanja ter se odučiti teh, ki so problematična. Včasih zaradi lastnih nereflektiranih privilegijev zmotno mislimo, da sta v družbi in šolah že prisotni varnost in enakost. Kar pa za manjšinske in marginalizirane identitete to ni res, je daleč od realnosti. Še težje pa si je priznati, da smo sami del problematičnih sistemov in struktur, ki podpirajo diskriminatorne prakse in zatiranje.

S pomočjo treninga udeleženke_ci dobijo možnost refleksije, izmenjave izkušenj in diskusije s kolegicami_i  o temah, kot so sovražni govor, nasilje, rasizem, homofobija, transfobija in druge oblike diskriminacije, ki je prisotna v skupnostih, iz katerih prihajajo. Udeleženke_ci namreč potrebujejo čas in prostor, da razmislijo in analizirajo, kako se družbeni odnosi moči manifestirajo v njihovih šolah in šolskem okolju, kakšna je njihova vloga pri tem, in na kakšen način bi lahko celostno naslovile_i te teme pri svojem delu in v svoji skupnosti.  

Cilj projekta je tako poiskati nove modele preoblikovanja šolskih prostorov v varnejše prostore, upoštevajoč primere tako dobrih kot slabih praks. Primeri praks, orodij in metod, ki bodo zbrani med projektom s pomočjo vseh vključenih oseb, bodo predstavljeni v obliki spletnega tečaja, priročnika, modela dobrih praks in transformacije šolskega okolja v varnejši prostor.

Objavljeno na: Mlad.si
Foto: Matti Pihlajamaa