Program O paradi Organizatorji in pokrovitelji Galerija slik ENGLISH
 
 
Organizatorji in pokrovitelji
4. Parada ponosa: sobota, 3. julij 2004
 
 

 
 
O paradi
O R G A N I Z A T O R J I

ŠKUC Magnus
Društvo prijateljev Legebitre
DIH - Društvo za integracijo homoseksualnosti
ŠKUC LL

 

P O K R O V I T E L J I

Urad za mladino MOL
Urad RS za mladino
MOL - Mestna občina Ljubljana
ŠOU Ljubljana
ŠKUC
Klub Tiffany

Častna pokroviteljica: županja Ljubljane Danica Simčič


Strani gosti SiQRD na Ljudmilinih strežnikih

Oblikovanje in izdelava
logo: Luka, Undertop; spletna stran: Andrej, SGS

 
. .