Nasilje ob 6. paradi 

Dogodke v okviru letošnje parade ponosa je žal zaznamovalo nasilje.

Ni se končalo z napadom oboroženih obritoglavcev na aktiviste v Mariboru, ampak se je nadaljevalo tudi v Ljubljani. Skupina neznancev je namreč brutalno pretepla dva geja, ki sta se vračala z zabave po paradi. Organizatorjem pa je več udeleženk in udeležencev poročalo še o drugih nasilniških pojavih.

Organizatorji parade ponosa 2006 smo tako sklicali urgentno novinarsko konferenco, ki je bila v torek, 4. julija 2006 ob 11.00 v Galeriji ŠKUC na Starem trgu v Ljubljani. Na njej smo opozorili na porast nasilja in nestrpnosti, ki smo ga zaznali v zadnjem letu, o letošnjih dogodkih pa so tudi neposredno spregovorili tisti, ki so nasilje doživeli.

Organizatorji letošnje parade smo prepričani, da je nasilje, ki smo mu bili letos priča dobilo zaskrbljujoče razsežnosti in da je nanj nujno takoj reagirati. Tako s temeljito preiskavo dogodkov in kazenskimi ovadbami, kot z javno razpravo o tem, kaj napaja omenjene nasilniške pojave in kako jih učinkovito preprečiti.

Nasilje so obsodili tudi predsednik države dr. Janez Drnovšek, predsednik vlade Janez Janša, varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek, predstavniki večine političnih strank, predstavniki domačih in tujih nevladnih organizacij ter tudi posamezniki in posameznice.