Organizatorji 

ORGANIZATORJI
- DIH - Društvo za integracijo homoseksualnosti: http://www.dih.si
- Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče LEGEBITRA: http://www.drustvo-legebitra.si
- Škuc Magnus: http://www.ljudmila.org/siqrd/magnus/
- Lingsium Maribor: http://www.lingsium.org

PODPORNIKI in SPONZORJI
- MOL - Urad za mladino: http://www.ljubljana.si
- Urad za mladino RS: http://www.uradzamladino.gov.si

ČASTNA POKROVITELJICA
Danica Simšič, županja mesta Ljubljana

KONTAKTNE INFORMACIJE
DIH - Društvo za integracijo homoseksualnosti
info@dih.si
041 562 375