1. Škuc Magnus,
2. Out in Slovenija,
3. Klub Libero in
4. Roza Klub
 
 

 
     


 

1. Ambasada Kraljevine Nizozemske,
2. ŠOU - Študenstka organizacija Univerze,
3. Mestna občina Ljubljana,
4. Klub Tiffany,
5. Urad za mladino Republike Slovenije,
6. Urad za mladino Mestne občine Ljubljana,
7. Zavod Voluntariat in
8. Imperial travel.

 
 

 
     


  1. Legebitra,
2. Škuc LL in
3. Galfon 01 4324 089.