X
Menu
Stigma življenja s hivom

Stigma življenja s hivom

Sreda, 19. junij, 18:00–21:30, Pritličje, Mestni trg 2

N=N predstavitev kampanje

Produkcija: Kulturni center Q

Člani_ce Društva ŠKUC Magnus bodo predstavili_e kampanjo N=N. Dogodek je namenjen vsem, ki se želijo seznaniti z večplastno stigmatizacijo oseb, ki živijo s hivom in si to želijo slišati od posameznikov_ic, ki so se znašli_e v tej situaciji.

V Sloveniji osebe, ki živijo z virusom hiv, pogosto tega še vedno ne izpostavijo v javnosti, saj jih skrbi, da bodo postale tarča diskriminacije.

Stigma, ki jo doživljajo LGBTIQ+ osebe, ki živijo s hivom, ogroža tudi druge marginalizirane skupine; med drugimi tudi seksualne delavke_ce, migrante_ke ter intravenozne uporabnice_ke drog.

Kadar posameznice_ki skušajo poiskati pomoč znotraj javnega zdravstvenega sistema, so pogosto soočene_i z diskriminacijo s strani zdravstvenega osebja, ki ni izobraženo in/ali seznanjeno z ustrezno obravnavo teh oseb. Kampanja želi nasloviti informacijski vakuum (znotraj LGBTIQ+ skupnosti), obenem pa opolnomočiti posameznice_ke z informacijami o varnejši spolnosti, še posebej med mlajšimi pripadnicami_ki LGBTIQ+ populacije.

Glavni namen kampanje je ozaveščanje ciljnega občinstva o zadnjih znanstvenih informacijah in raziskavah s tega področja.

Življenje s hivom v Sloveniji

Produkcija: Legebitra

Stigma in diskriminacija sta dve izmed glavnih ovir na poti do učinkovitega odziva na epidemijo hiva. Osebe s hivom se pogosto spopadajo tudi z diskriminacijo, ki izhaja iz drugih osebnih okoliščin, kot so spolna usmerjenost, spol, rasa in revščina, zaradi česar so izkušnje toliko hujše. Osebe, ki živijo s hivom, se s stigmo in diskriminacijo srečujejo v različnih situacijah, vendar je najbolj problematična tista, ki jo doživijo v zdravstvenih ustanovah. Zaradi zdravstvenega stanja lahko diskriminacija s strani zdravstvenega osebja povzroči resnejše posledice pri ljudeh, ki živijo s hivom.

O stanju pri nas in o aktivnostih na tem področju bosta spregovorila Mitja Ćosić in Sebastjan Sitar iz društva Legebitra.

Share