PODPORA LGBTIQ+ BEGUNKAM_CEM IZ UKRAJINE

Okrogla miza

9. 6. 2022 ob 18:30–20:00

Pritličje (Mestni trg 2, Ljubljana)

Dogodek bo potekal v angleščini.

Vojna v Ukrajini je po Evropi sprožila najrazličnejše oblike podpore begunkam_cem. LGBTIQ+ skupnost se je izjemno hitro mobilizirala ter v državah, kot sta Madžarska in Slovaška, vzpostavila LGBTIQ+ specifične begunske centre, prehodne namestitve, podporo v obliki zdravil za transspolne osebe, higienske pripomočke, druge materialne dobrine, svetovanje … Po drugi strani pa vemo, da naše države v očeh LGBTIQ+ oseb iz tujine, tudi iz Ukrajine, ne uživajo posebej dobrega ugleda. Veljajo za nevarne, nesprejemajoče, transfobne, zaprte … Vemo, da si LGBTIQ+ begunke_ci za končno destinacijo pogosteje izberejo Berlin ali pa morda Amsterdam … Kaj lahko naša okolja sploh nudijo LGBTIQ+ ljudem v stiski, na begu pred vojno? Zakaj so LGBTIQ+ begunke_ci v še posebej ranljivem položaju? Katera so specifična tveganja zaradi intersekcijske diskriminacije na podlagi etnične pripadnosti, spolne identitete, spolnega izraza in spolne usmerjenosti? Katere oblike podpore so najbolj pomembne, najbolj potrebne in najbolj trajnostne? Kako sta videti mednarodno LGBTIQ+ povezovanje in mednarodna solidarnost v odnosu do LGBTIQ+ begunk_cev iz Ukrajine in do vseh drugih LGBTIQ+ begunk_cev iz drugih koncev sveta? 

Razpravljale_i bomo skupaj z gostjami_i, ki so same_i aktivno vključene_i v mobilizacijo podpore za LGBTIQ+ begunke_ce in nam bodo izkušnje delile_i iz prve roke.

*Robert Furiel je ustanovitelj in direktor SAPLINQ, o.z., LGBT+ nevladne organizacije na vzhodu Slovaške. Z raznovrstnimi oblikami aktivizma se ukvarja že od srednješolskih let, med drugim tudi pri Paradi ponosa Bratislava in kvir študentski organizaciji Charlie na Karlovi univerzi v Pragi. Robert je obenem trener neformalnega izobraževanja, strasten bralec in ponosna mama dvema mačkama.

*Maryna Shevtsova je postdoktorska raziskovalka na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, politologinja, aktivistka za LGBTQ pravice in avtorica več publikacij. Je članica organizacije TERGO, ki v Kijevu dela s starši LGBTQ oseb in z delavci v vzgoji in izobraževanju, in sicer si prizadeva za vzpostavljanje zdravega šolskega okolja za LGBTQ najstnice_ke v Ukrajini.

*Krisztof Bartucz sodeluje pri Paradi ponosa Budimpešta od leta 2020. Trenutno bdi nad skupnostnim organiziranjem in je zadolžen za sestavo programa tamkajšnje 27. parade ponosa.

*Krzysztof Kliszczyński je sociolog, akademski predavatelj, alumni Šole za človekove pravice helsinške fundacije za človekove pravice, LGBT+ aktivist in soustanovitelj društva Lambda Varšava. Kot sociolog se posveča predvsem urbanizmu, kot nevladnik pa podpori LGBTIQ+ manjšini.

*Paweł Mamzer je študent psihologije, prostovoljec in LGBTQIAP aktivist. Z Lambdo Varšava sodeluje zadnje leto, odkar je bil ustanovljen podporni center za LGBTQIAP begunke_ce iz Ukrajine, pa koordinira ta projekt.

*Eva Gračanin pri društvu Legebitra dela trinajsto leto in se poleg finančnega in administrativnega poslovanja društva ukvarja tudi s podporo LGBTIQ+ ljudem v prisilnih migracijah.