VOLITVE V AVTORITARNIH DRŽAVAH

Okrogla miza

8. 6. 2022 ob 18:30–20:00

Pritličje (Mestni trg 2, Ljubljana)

Dogodek bo potekal v angleščini.

Leto 2022 je za demokracijo po vsej Evropi še posebej zahtevno: od Portugalske, Francije in Madžarske do Srbije in Slovenije je velika podpora skrajno desnim strankam presenetila tiste, ki so mislili, da te v zadnjih letih izgubljajo priljubljenost.

V panelni razpravi Volitve v avtoritarnih državah smo predstavnice_ke madžarskih, srbskih in slovenskih LGBTIQ+ organizacij povabili, da se poglobijo v nedavne volitve, da bi bolje razumele_i, kako so bile v različnih kampanjah upoštevane potrebe LGBTIQ+ oseb in kako je bila propaganda proti LGBTIQ+ skupnosti uporabljena za povečanje priljubljenosti skrajne desnice. Ne zanima nas torej zgolj interpretacija rezultatov volitev, gostje_e vabimo tudi, da se v debati podrobneje posvetijo načinom, na katere so se v tem času upirale_i in mobilizirale_i aktivistke_i.

*Máté Hegedűs je organizator in predstavnik Parade ponose Budimpešta, odgovoren za dva projekta: prvi se osredotoča na pridobivanje sredstev za večjo vidnost LGBTIQ+ posameznic_kov in organizacij na podeželju, drugi pa na organiziranje prijavljenih skupin, diplomatk_ov in udeleženk_cev iz podeželja na Paradi ponosa v Budimpešti.

*Barbara Rajgelj je docentka za pravne predmete na Fakulteti za družbene vede ULJ, predava Temelje prava, Delovno in socialno pravo ter Gospodarsko pravo. Raziskovalno se ukvarja z antidiskriminacijskim pravom, industrijskimi odnosi, delovnimi razmerji, pravom socialne varnosti in družinskim pravom. Je soustanoviteljica kulturnega centra/lokala Pritličje in Zavoda za kulturo raznolikosti Open, aktivistka za človekove pravice, zlasti na področju diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in izraza.

*Maja Žilić je aktivistka iz Srbije, strastna zagovornica človekovih pravic, LGBT+ pravic, raznolikosti in inkluzivnosti ter enakopravnosti spolov. Trenutno je kot programska koordinatorka zaposlena pri Mladinski iniciativi za človekove pravice; v zadnjih letih se je udeležila številnih programov na temo človekovih pravic.