Parada Ponosa 2015: “PRIDEm z družino!”

Sporočilo Ljubljana Pride 2015

V Sloveniji smo pred pomembnim zgodovinskim trenutkom. V postopku pred Ustavnim sodiščem je vprašanje ustavnosti referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki zakonsko zvezo opredeljuje kot življenjsko skupnost dveh odraslih oseb. Naše stališče kot organizacije, ki se zavzema za enake pravice vseh ljudi je, da na referendumu ni mogoče odločati o človekovih pravicah posameznikov in posameznic, ker pa je slovensko Ustavno sodišče v svojih odločitvah nepredvidljivo, in se leta 2011 v podobni zadevi povezani z družinskim zakonikom ni vsebinsko opredelilo, je kljub vsemu mogoče, da bomo v nekaj mesecih imeli referendum. Kljub neomejeni in neizmerni aktivnosti, finančni in kadrovski moči nasprotnikov enakopravnosti, nam upanje, da se da, daje izid irskega referenduma. Verjamemo, da ljudje v Sloveniji želijo živeti svobodno in da razumejo, da sta enakost in svoboda kategoriji, ki obstajata za vse ali pa ju ni. Zato smo prepričani, da bodo ljudje na morebitnem referendumu potrdili, da je naša družba družba vseh! Je pa naše misli treba spremeniti v dejanja. zato na parado in na morebitni referendum pridemo. upamo, da nas pride veliko, zelo veliko. 

Pozivamo k aktivnemu državljanstvu. K temu, da se v javni sferi izkaže, da nas je več. in da ni vse v želji ovirati, ampak da je veliko tudi v želji omogočati tisto, kar je nekaterim dano in nekaterim odvzeto. zlasti so to pravice in človekovo dostojanstvo.

Društvo Parada ponosa si je s Parado 2015 zadalo cilj mobilizirati starše in druge bližnje LGBTIQ+ oseb ter vse državljane_ke, ki podpirajosvobodo in enakopravnost v Sloveniji, podpirajo človekove pravice LGBTIQ+ oseb, istočasno pa se ne angažirajo na družbeni ravni skozi procese kot je referendum.