Me to you

Ko se gre za LGBTIQ+ skupnost in življenja posameznikov in posameznic v njej, imamo ljudje, podporniki svobodne in odprte družbe, ne glede na spolno usmerjenost ter osebno in družbeno pripadnost, različne poglede in razmišljanja o položaju LGBTIQ+ oseb v Sloveniji. Naslov projekta ”Me to you” (Jaz tebi/Jaz zate) predstavlja in opisuje povezanost med in čutenje za sočloveka – ne glede na spol, osebno in družbeno pripadnost, raso, veroizpoved, spolno usmerjenost,… Poglede, razmišljanja in mnenja avtorja zajemata v celoto, s katero prikazujeta, da ne glede na to, kako smo si različni v mnenjih in razumevanju še vedno govorimo o človeku.

Večplastnost projekta sestoji iz intervjujev z osebami različnih identitet in spolnih usmerjenosti, njihovimi starši, prijatelji,… bližnjimi. Osebe so raznoliki ljudje, ki skozi projekt javno podpirajo Parado in človekove pravice LGBTIQ+ oseb. Intervjuji so pospremljeni s fotografijo, ki je kontekstualizirana z osebno izjavo osebe na fotografiji.

#quote #PRIDEm #Pride2015  #paradaponosa

Category: Multimedija · Tags:

Leave A Comment