fbpx

Program, je namenjen poglobljenemu izobraževanju pedagoškega in strokovnega kadra na šolah, predvsem pa je oblikovan na osnovi potreb članic mreže vključujočih šol in je prvotno tudi namenjen njim.

Izvedle_i bomo 4 izobraževanja po 8 pedagoških ur in 1 uro evalvacije.

Pred vsakim izobraževanjem bodo udeleženke_ci prejele_i literaturo ali določene naloge, ki bodo namenjene pripravi na izobraževanje. Po izobraževanju bodo udeleženke_ci prejele_i dodatno literaturo in informacije v obliki izročkov.

Vsako izobraževanje bo namenjeno drugi tematiki.

 

Okvirne teme izobraževanj:

 • Osnove o LGBTIQ+ oziroma ABC o LGBT,
 • intersekcionalnost pri mladih,
 • osnove transspolnosti,
 • preventiva na polju duševnega zdravja LGBTIQ+ mladih,
 • ustvarjanje varnejšega okolja v šolah za preprečevanje zasvojenosti in duševnih težav LGBTIQ+ mladih,
 • naslavljanje medikalizacije duševnih stisk in iskanje alternativ,
 • krepitev uporaba orodji za naslavljanje tematik v šoli,
 • krepitev in uporaba orodji za lajšanje duševnih težav in preprečevanje zasvojenosti LGBTIQ+ mladih.

Program oziroma izobraževanja bodo uravnoteženo razporejena skozi celo šolsko leto, upoštevajoč šolske počitnice.

 

Cilji projekta:

 1. Pedagoške delavke_ci in strokovno osebje na (vključenih) šolah bo imelo več znanja o LGBTIQ+ tematikah.
 2. Pedagoške delavke_ci in strokovno osebje na (vključenih) šolah bo imelo več orodja za naslavljanje stisk in nasilja zaradi
  homo/bi/transfobije v šolah.
 3. Pedagoške delavke_ci in strokovno osebje na (vključenih) šolah bo bolj suvereno izvajalo preventivno delo na področju LGBTIQ+ mladih,
  zasvojenosti in težav v duševnem zdravju.
 4. V mrežo bo vključenih vsaj 10 šol v Sloveniji.
 5. V mrežo bo vključenih vsaj 5 osnovnih šol v Sloveniji
 6. Iz vsake članice mreže bosta aktivno sodelovali vsaj 2 osebi.

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.