fbpx

Tudi mi smo del skupnosti (2018)

 

„Tudi mi smo del skupnosti“ je projekt namenjen vsem tistim, ki se srečujejo z večplastno diskriminacijo ter za organizacije, katerih uporabnice_ki so.

Gre za podporno skupino za vse tiste, ki se vsak dan srečujejo z zatiranjem in diskriminacijo zaradi različnih identitet ter za ustvarjanje varnih/varnejših prostorov. Podporna skupina naj bi bila varen(varnejši) prostor za razpravo o LGBTIQ+ temah in odnosih med LGBTIQ+ in drugimi marginaliziranimi in zatrtimi identitetami.

Tudi mi smo del skupnosti

Priporočila za organizacije

Pred vami je nabor priporočil za vse organizacije, ki delate z raznolikimi uporabnicami_ki ali pa z navidez homogenimi skupinami. Priporočila vam bodo pomagala odgovoriti na vprašanje, kako postati oz. biti bolj vključujoča organizacija oz. kako prilagoditi svoje programe, strategije komuniciranja in delovne prostore, da bodo vključujoči za čim več oseb z raznolikimi ozadji in identitetami …