fbpx

Državljanska nepokoriščina

30. Mar. 2022

Parada povezuje (marec) – info papir

“Državljanska nepokorščina postane sveta dolžnost, ko država postane brezpravna in skorumpirana.”

  • Mahatma Gandhi

Marec 2022 v Ljubljani, v Sloveniji združuje veliko boja, veliko političnega udejstvovanja, je mesec, ki nam omogoča, da upamo na veliko sprememb. 

Marec je mesec, ko je svet s strahom gledal Ukrajino in si želel pridobiti kakršnokoli moč, da bi preprečil Putinov napad na Ukrajino in s tem napad na evropske vrednote diplomacije in miru. 

Marec je bil mesec, ko smo demonstrirale_i za enakopravnost žensk in proti patriarhalnim strukturam našega sistema. 

Marca smo demonstrirale_i za trajnostno prihodnost, proti izkoriščanju fosilnih virov – za naš planet in proti profitu! 

Politični boji se nadaljujejo in se še bodo! 

Svetovna problematika zatiranja, svetovne sile, ki prakticirajo sovražnost, države, ki se soočajo z vojno, sistemi in režimi, ki zatirajo dele svojega prebivalstva, političarke_ki, ki ravnajo nepravično, obsojajo nedolžne, ogrožajo prebivalstvo. Vedno bodo obstajala nesoglasja in vedno se bodo osebe borile za pravičnejše standarde, pa naj bo to na mednarodni, nacionalni ali lokalni ravni. 

Metodologija v boju za večjo pravičnost, ki jo ljudje uporabljajo že od nastanka družbe, je državljanska nepokorščina. 

Utemeljitev s pripovedmi iz Svetega pisma in grške mitologije, ki so jim sledila poročila iz starega Rima so bili prvi zapisi o državljanski nepokorščini.

Od avtobusnega bojkota Rose Parks, sedeče stavke za državljanske pravice v Ameriki, Stonewallskega upora leta 1969, solnega pohoda Mahatme Gandija do nedavnih akcij v gibanju Black lives matter in podnebnem gibanju, je državljanska nepokorščina pogosto igrala ključno vlogo pri usmerjanju nepravične in skorumpirane politike in družbe k pravičnosti. 

Kaj imajo ta dejanja, ki jih imenujemo državljanska nepokorščina, skupnega? Kaj jih razlikuje od drugih oblik vestnega in političnega delovanja? In kako učinkovita so v resnici?

 “V zgodovini človeštva so bili primeri, ko se je neposlušnost zakonu izkazala za koristno za zakon in družbo.”

  • Samuel Freedman, nekdanji vrhovni sodnik prizivnega sodišča v Manitobi 

V teoriji

Državljanska nepokorščina je ena od številnih oblik politične participacije. Gre za zavestno dejanje kršitve pravne norme, tako imenovanega aktivnega prava, iz razlogov vesti. Cilj je vedno opozoriti na nepravično stanje in tako prispevati k njegovi odpravi. Posameznica_k, ki se odloči za državljansko nepokorščino kot sredstvo protesta, zavestno sprejme kazen, ki ji_mu lahko sledi. Namen dejanja državljanske nepokorščine je uveljaviti več prava v obstoječem sistemu, ne pa sistema zrušiti.

Čeprav se državljanska nepokorščina kot oblika protesta pojavlja že v starodavnih spisih, kot sta Sveto pismo in grška mitologija, je sodobni koncept nastal šele s pomočjo Henryja Davida Thoreauja (1817-1862), ki je napisal esej “O državljanski nepokorščini” in tako postavil teoretično osnovo vsem drugim predstavnikom, kot sta Mahatma Gandhi in Martin Luther King. Misli filozofa Johna Rawlsa (1921-2002) imajo odločilno vlogo v filozofskem diskurzu o državljanski nepokorščini.

Državljanska nepokorščina zahteva:

  • državno entiteto, v kateri se izvaja,
  • vnaprej postavljene pravne norme,
  • preračunane kršitve pravil simbolne narave, ki zaradi svoje nezakonitosti, kažejo na nujnost predstavljenega upora
  • zadevno dejanje mora biti moralno upravičeno in usmerjeno v javno dobro
  • dejanja, ki služijo posebnim, individualnim, političnim ali gospodarskim interesom, se ne štejejo za državljansko nepokorščino.

Ločimo dve različni vrsti državljanske nepokorščine:

  • neposredna državljanska nepokorščina – neposredna kršitev pravil, ki se zdijo nepravična,
  • posredna državljanska nepokorščina – kršitev pravičnih zakonov, z namenom opozarjanja na nepravičnosti v drugih državah.

Kaj pa LGBTIQ+?

Obstaja veliko primerov, ko je bila državljanska nepokorščina način, da so LGBTIQ+ osebe pridobie_ii več pravic – tukaj so trije pomembni primeri: 

Sip ins 1966, New York 

Leta 1966 je bilo točenje alkohola homoseksualkam_cem v New Yorku nezakonito, zato ni bilo redko, da so bari izobesili napise, kot je “Če ste geji, se, prosim, držite stran”. Člani_ce društva Mattachine Sociatty so 21. aprila 1966 nameravale_i opozoriti na ta nepravični zakon tako, da so se javno opredelile_i za geje in zahtevale_i, da jim vseeno postrežejo – iz več barov so jih vrgli, o čemer je obširno poročal tisk.

“V enem letu so sodišča v zvezni državi New York prenehala uporabljati prakso homoseksualnega pokroviteljstva kot izgovor za odvzem licenc za prodajo alkoholnih pijač in tako odprla pot gejevskim barom z licenco.”

Stonewallski nemiri so verjetno najbolj znani protesti v zgodovini LGBTIQ+ skupnosti. Zjutraj, 28. junija 1969, je devet policistk_ov vstopilo v znani kvir bar Stonewall In, aretiralo zaposlene, ker so LGBTIQ+ strankam prodajale_i alkohol brez licence, in aretiralo vse, katerih oblačila so bila v nasprotju s spolnimi normami. Več sto oseb je protestiralo pet dni. Stonewall je kmalu postal simbol upora proti družbeni in politični diskriminaciji ter navdihnil LGBTIQ+ skupnost po vsem svetu, da se uprejo zatiranju. Danes v spomin na dogodke na Christopher Streetu (povečini)  junija potekajo Parade ponosa. 

Protest proti mineralni vodi 2001, Ljubljana 

Prva parada ponosa v Sloveniji je nastala iz akcije državljanske nepokorščine. Pesnikoma Branetu Mozetiču in Jeanu-Paulu Daoustu so 8. junija 2001 zaradi njune spolne usmerjenosti preprečili vstop v kavarno. Potem ko vlada dejanja ni obsodila, so se osebe zbrale in začele protestirati. Naslednjih nekaj petkov so se zbirale v kavarni, zasedale proste mize, naročale mineralno vodo in jo pile čim počasneje s ciljem zmanjšati lastnikov dobiček. Mesec dni pozneje so protestu sledile demonstracije “Obhod proti nestrpnosti”, ki so jih organizirale_i aktivistke_i in podpornice_ki LGBTIQ+ skupnosti. 6. julija 2001 se danes spominjamo kot prve vsakoletne ljubljanske Parade ponosa.

—————

Najpomembnejša dejanja in gibanja državljanske nepokorščine, vredna ogleda:

Državljanska nepokorščina je in bo ostala sredstvo politične participacije, ki ga potrebujemo za obrambo pred nepravičnostjo. Če poslušnost ni več opravičljiva, temveč nezakonita, potem je neposlušnost potrebna za opozarjanje, preizpraševanje nedemokratičnih procesov in boj za spremembe. Mirni protesti in državljanska nepokorščina so oblikovali nas in našo družbeno, politično in pravno krajino!

Vidimo lahko, da nam je pomagala preseči nepravične zakone in nas premaknila naprej v prizadevanjih za zaščito temeljnih pravic in svoboščin.

Viri in nasveti: 

Članek Extinction Rebellion o 15 pomembnih primerih državljanske nepokorščine: https://rebellion.global/blog/2020/11/03/civil-disobedience-examples/.

Dokumentarni film ARTE o delu Hannah Arendt in njeni politični teoriji v povezavi z današnjimi konflikti in vojnami: https://www.youtube.com/watch?v=d7AnpetmA0c

“Stonewall Forever” – dokumentarni film o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Parade ponosa: https://youtu.be/GjRv7dJTync

Utrinki z blokade premogovnika v Nemčiji, ki jo je izvedlo gibanje “Ende Gelände”: https://youtu.be/eExgsVt2nMo

Peticija Amnesty Slovenija za slovenskega aktivista Jašo Jenulla: https://www.amnesty.si/jenull

Aktivist Jaša Jenull se sooča z absurdnimi tožbami, v katerih od njega zahtevajo plačilo več kot 40.000 EUR stroškov za policijsko zaščito mirnega protesta, na katerem je pred slovenskim parlamentom prebral ustavo. Jenull je večkrat zanikal, da bi bil organizator protestov, vendar so oblasti usmerjene proti njemu, ker je eden najvidnejših udeležencev. Zelo očitno je, da namerava država s tem povečati zastraševalni učinek na druge protestnike. S podpisom peticije od predsednika vlade Janeza Janše zahtevate, da država umakne tožbe in zahtevke ter preneha kaznovati mirne protestnike.