fbpx

Katalog ponudbe delavnic 2019/20

2. Sep. 2019

V Društvu Parada ponosa smo v zadnjih letih razvile_i večje število izobraževalnih aktivnosti za mlade in vse, ki redno delajo z mladimi. Aktivnosti za mlade so namenjene odpiranju prostora za teme, ki so del njihovega vsakdanjika, vplivajo na njihova življenja v šoli in izven nje, obenem pa pogosto ne najdejo prostora v šolskih učbenikih oz. v kurikulumih. Aktivnosti za učiteljice_e in vse, ki delajo z mladimi, pa so namenjene podpori pri njihovem delu, še posebej kadar prihajajo v stik z mladimi, ki se srečujejo z marginalizacijo, oz. se v njihovih delovnih okoljih pojavljajo teme, ki se dotikajo nasilja, diskriminacije in negativnega odnosa do marginaliziranih skupin.

Natančnejše informacije o možnosti izvedbe delavnic so navedene v posameznih opisih. Delavnice so v osnovi brezplačne, v kolikor gostiteljska šola ali organizacija poskrbi za morebitne lokalne stroške. Delavnice so v veliki meri prilagodljive tako časovno kot za različne ciljne skupine. Če želite, da delavnice prilagodimo za vaše potrebe, nam pišite na info@ljubljanapride.org.

Vse delavnice in usposabljanja izvaja trenerska ekipa društva Parada ponosa, ki jo sestavlja usposobljen in izkušen kader. V zadnjih nekaj letih smo gostovale_i že na več kot dvajsetih osnovnih šolah, srednjih šolah in mladinskih centrih po Sloveniji. Več o bazenu trenerk_jev društva Parada ponosa lahko preberete na spletni strani društva: www.ljubljanapride.org.

V šolskem letu 2019/2020 izvajamo tudi usposabljanje Kompetence za prepoznavanje, naslavljanje in transformiranje sovražnega govora v šolskem okolju, ki je vključeno v ponudbo kataloga Katis (sklop Prednostne teme) in je namenjeno učiteljicam_em v osnovnih in srednjih šolah ter v poklicnem izobraževanju, strokovnim delavkam_cem na šoli in/ali v svetovalni službi ter ravnateljicam_em. Usposabljanje traja strnjeno 8 ur in udeleženkam_cem prinese 0.5 točke.