fbpx

Parado ponosa 2023 je žal zaznamovalo nasilje – kakšni so odzivi institucij?

27. Jul. 2023

Odzivi LGBTIQ+ organizacij in novinarska konferenca

Po razočaranju nad neodzivnostjo vlade ter neprimernimi ali pomanjkljivimi odzivi policije na nasilje, ki se je dogajalo pred, med in po Paradi ponosa, smo na Društvu Parada ponosa sklicale_i novinarsko konferenco. Prebrale_i smo izjavo, katero so podprle in podpisale organizacije zavod Koroška Pride, društvo informacijski center Legebitra, Amnesty International Slovenija, društvo DIH – Enakopravni pod mavrico, zavod Moja mavrica, društvo Out in Slovenije, zavod TransAkcija, mladinski kulturni center Maribor, društvo ŠKUC in društvo Kvartir.

V izjavi smo opozorile_i na grožnje, sovražni govor, zastrašujoče nasilje in napade, ki so se zgodili med Festivalom Parada ponosa 2023. Problematizirale_i smo odnos policije do nasilja – policija ni dovolj zaščitila napadenih oseb, ni preganjala storilcev, ni jih pridržala, ni jih popisala in je bila nepodporna ter je odvračala od prijav. Izrazile_i smo tudi, da od vlade za razliko od ohlapne izjave, da »moramo vložiti dodatne napore k spodbujanju strpnosti in zagotavljanju varnosti« pričakujemo najostrejšo obsodbo nasilja. Posebej smo k prevzemanju odgovornosti pozvale_i premierja Roberta Goloba, Ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in Ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan.

Poleg javnega poziva v medijih smo LGBTIQ+ organizacije skupaj naredile nabor pričevanj o nasilju, ki se je dogajalo – na spletu, prijavljenega in neprijavljenega. Še zmeraj nam lahko sporočiš, če si doživel_a ali bil_a priča nasilju in tega še nisi delil_a z organizacijo ali institucijo. Piši nam na info@ljubljanapride.org.

Ker potrebujemo v Sloveniji naslavljanje nasilja in diskriminacije LGBTIQ+ oseb na sistemski ravni, smo se obrnile_i na pet institucij: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), Slovensko policijo, Zagovornika načela enakosti in Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Pozvale_i smo jih, da se urgentno sestanejo s predstavnicami_ki LGBTIQ+ organizacij v luči nastale situacije.


Izredna seja državnega zbora o homofobnem in transfobnem nasilju

Poslanke_ci strank Levica, Socialni demokrati in Gibanje Svoboda so sklicale_i nujno sejo parlamentarne Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti na temo »Homofobno in transfobno nasilje – nedopustno nasilje nad manjšinsko in marginalizirano skupnostjo«. Med sejo so nedopustno, organizirano in politično motivirano nasilje nad LGBTIQ+ skupnostjo pred, med in po Paradi ponosa obsodile_i: MNZ, Slovenska policija, Ministrstvo za pravosodje, MDDSZEM, Varuh človekovih pravic in Zagovornik načela enakosti ter vse prisotne poslanke_ci.

Evropska unija je leta 2020 sprejela Strategijo Evropske unije za enakost LGBTIQ+ oseb za obdobje 2020-2025, ki zajema točke o boju proti diskriminaciji LGBTIQ-oseb, zagotavljanju varnosti, gradnji vključujoče družbe ter o naslavljanju pravic LGBTIQ+ oseb po svetu. Na seji je bil sprejet tudi sklep, da naj MDDSZEM, v skladu s strategijo Evropske unije, v naslednjem letu pripravi in sprejme nacionalno strategijo za enakost LGBTIQ+ oseb v Sloveniji


Sestanek z Ministrstvom za notranje zadeve

18. julija smo se LGBTIQ+ organizacije sestale z ministrom Poklukarjem (MNZ). Na sestanku so poleg  ministra Boštjana Poklukarja, bile_i prisotne_i: vodja kabineta Nataša Hvala Ivančič, državna sekretarka Helga Dobrin, generalni direktor policije mag. Senad Jušić in vršilec dolžnosti generalnega direktorja, dr. Gregor Hudrič. S strani LGBTIQ+ organizacij smo se sestanka udeležile_i predstavnice_ki Društva Parada ponosa, DIC Legebitra, Amnesty International Slovenije in zavoda TransAkcija.

Z vodstvom MNZ-ja smo se med drugim pogovarjale_i o izboljšanju varovanja LGBTIQ+ oseb – ne samo med paradnim mesecem, ko smo zaradi povečane vidnosti bolj izpostavljene_i nasilju, temveč čez celo leto, tako v Ljubljani, kot drugod po Sloveniji. Govorile_i smo o vzrokih ne-prijavljanja homofobnega in transfobnega nasilja in o tem, kako lahko odnos policistk_ov na terenu vpliva na odločitev žrtve o prijavi ter kako pomembno je, da so naše izkušnje s terena slišane.

Minister Poklukar se je zavezal k dolgoročnejšemu dialogu z LGBTIQ+ organizacijami. Odpiranju teme naslavljanja in preprečevanja nasilja nad LGBTIQ+ osebami na tej ravni že dolgo nismo bile_i priča, zato je le to izjemnega pomena in predstavlja pomemben miselni preskok odločevalk_cev. 


Sestanek z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V torek, 25. julija, pa smo se predstavnice_ki LGBTIQ+ organizacij sestale_i z državnim sekretarjem Danom Juvanom in kabinetom MDDSZEM-a. Tokrat smo se sestanka udeležile_i predstavnice_ki Društva Parada ponosa, DIC Legebitra, Amnesty International Slovenije, društva ŠKUC, društva DIH-Enakopravni pod mavrico in zavoda TransAkcija.

Sestanek je potekal v luči pogovorov o nacionalni strategiji za preprečevanje nasilja nad LGBTIQ+ skupnostjo, za katero se je ministrstvo že na prej omenjeni seji državnega zbora zavezalo, da bo sprejeta do konca 2024. Pogovor je tekel o tem, kako bo ministrstvo skupaj s civilno družbo poskrbelo, da bo strategija zaživela na medsektorski in medresorski ravni. Državni sekretar Dan Juvan se je zavezal, da bodo v začetku jeseni ustanovile_i delovno skupino, ki bo sestavljena tako iz predstavnic_kov ministrstva, kot predstavnic_kov LGBTIQ+ organizacij. Skupaj bomo pripravile_i predlog nacionalne strategije, ki bo kasneje usklajena z drugimi ministrstvi in deležniki.


Sestanek s Slovensko policijo

Včeraj, 26. julija, pa se je odvilo srečanje LGBTIQ+ organizacij, tudi tokrat v zasedbi Društva Parada ponosa, DIC Legebitra, društva ŠKUC in društva DIH-Enakopravni pod mavrico  z namestnikom generalnega direktorja policije mag. Robertom Ferencem in sodelavcema Francem Maroltom in Alojzom Ladičem.

Zavezali so se, da bodo tekom naslednje Parade ponosa uvedli posebne policijske info točke, ki bodo pozicionirane po Ljubljani in bodo omogočile LGBTIQ+ osebam oz. komurkoli, ki bi bil deležen homofobnega in/ali transfobnega nasilja, da bo lahko na licu mesta podal_a prijavo ob ustrezni strokovni podpori. Prav tako so se zavezali k pregledu vseh obstoječih kurikulumov usposabljanj policije, ter da bodo poskrbeli za potrebno umestitev tem povezanih z obravnavanjem LGBTIQ+ oseb v postopkih v bodoča usposabljanja. Ključno je, da smo se vse_i strinjale_i, da je potrebno v izvajanja usposabljanj vključevati tudi LGBTIQ+ organizacije.


Naslednji koraki

Poleg ponovnih, bolj poglobljenih in strateških načrtovalnih pogovorov z institucijami, s katerimi smo že vzpostavile_i dialog, med poletjem načrtujemo še sestanek z Zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom in njegovo ekipo. Obrnile_i se bomo še na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za zdravje in druge institucije, ki imajo moč in odgovornost izboljšati položaj LGBTIQ+ oseb v Sloveniji.

Pozitiven odziv MNZ-ja, MDDSZEM-a ter Slovenske policije pozdravljamo in računamo na njihovo pripravljenost na dolgoročno sodelovanje. Pričakujemo, da bomo v naslednjih mesecih lahko poročale_i tudi o nadaljnjih korakih in konkretnih ukrepih, ki nam bodo vsem zagotovili več varnosti v prihodnje, bolj varno in sproščeno Parado ponosa 2024 ter izboljšano stanje v praksi na področju LGBTIQ+ pravic v Sloveniji.