fbpx

Vključujoče prostovoljstvo

“Prostovoljstvo kot orodje za vključujočo družbo” si prizadeva za gradnjo medkulturnega razumevanja in solidarnosti preko dejavnosti, ki vključujejo lokalne skupnosti v prakse vključujočega prostovoljstva. Projekt bo vzpostavil povezavo s politično agendo Evrope, kot je nova strategija za vključevanje in raznolikost ter proces oblikovanja politike, s pozicioniranjem prostovoljstva marginaliziranih skupin (zlasti LGBTIQ+ oseb, rasificiranih oseb in narodnih/etničnih manjšin) kot ključnega orodja za spodbujanje solidarnosti med državljani Unije in širše.