fbpx

Sqvot – Program za zmanjševanje tveganja za brezdomnost in stanovanjsko izključenost LGBTIQ+* mladih

29. Dec. 2020

*lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih, interseksualnih, queer/kvir in drugih oseb nenormativnih spolov ali spolnih usmerjenosti

LGBTIQ+ osebe so bolj izpostavljene različnim oblikam diskriminacije, ki velikokrat posega tudi na področje varnosti in stabilnosti bivališča. Številne LGBTIQ+ osebe se tekom svojega življenja znajdejo v situaciji, ko je ogrožena njihova stanovanjska ali bivanjska integriteta – v domačem okolju doživljajo različne oblike nasilja, težje dostopajo do najemniških stanovanj, živijo v izredno prekarnih situacijah, ki vplivajo na finančno varnost in stabilnost, hkrati pa številne storitve, ki so namenjene reševanju tovrstnih stisk, niso senzibilne in ne upoštevajo ali ne poznajo specifik LGBTIQ+ življenj.

Imeti varen dom, kjer imamo zadovoljene (vsaj) osnovne potrebe in kjer lahko živimo svojo identiteto brez strahu je osnovna človekova potreba – če ni zadovoljena (lahko) negativno vpliva na duševno in fizično zdravje, čustvene in vedenjske težave, socialni in osebni razvoj, posebej pri mladih osebah. Takšne stiske imajo lahko tudi dolgoročne posledice, saj lahko vplivajo tudi na učni uspeh, motivacijo in zmožnost za učenje, samozavest, in razvijanje osebnosti ter veščin. Pomembno je torej, da se bivanjske in stanovanjske stiske mladih ljudi naslovi takoj ko nastanejo, prav tako pa je ključnega pomena preventivno delovanje na področju brezdomnosti in stanovanjske izključenosti mladih. 

Program Sqvot naslavlja potrebe in stiske, ki so jih mlade LGBTIQ+ osebe izrazile skozi različne projekte in sodelovanja z Društvom Parada Ponosa in ki so pokazale na slepo pego skupnostnega in sistemskega dela na področju zagotavljanja pravic LGBTIQ+ oseb v Sloveniji. Trenutno poteka intenzivno raziskovanje stanja na področju bivanjskih situacij LGBTIQ+ oseb v Sloveniji, v prihajajočem letu pa bosta začeli delovati tudi Sqvot svetovalnica, ki bo omogočila preventivno delovanje in psihosocialno svetovanje ter program kratkoročnih kriznih namestitev, ki bodo LGBTIQ+ mladim v hudi stanovanjski ali bivanjski stiski omogočile varno bivanje ter podporo pri iskanju dolgoročnih rešitev za izboljšanje bivanjskih okoliščin. 

Več o programu in kako se lahko vključiš – https://www.ljubljanapride.org/project-view/sqvot/

Povezava do spletne ankete, ki je namenjena vsem LGBTIQ+ osebam, ki prebivajo v Sloveniji in so stare vsaj 16 let ali več: https://www.1ka.si/a/300161 

Tekst je napisala: Vesna Štefanec